6000 تومان
دانلود مقاله یک مدل تحلیلی افزایشی برای تحلیل کشش فنجانی – آنالیز و مدلسازی

هدف: این مقاله در نظر دارد که یک مدل تحلیلی برای فرآیند کشش فنجانی ارائه دهد که توسط آن تنش‌های اعمالی و کرنش‌های ایجاد شده در صفحه در هر مرحله از تغییر شکل را تا زمانیکه یک فنجان کامل شکل [...]

مشاهده و خرید