7000 تومان
دانلود مقاله کامپوزیت سازه‌ای مولایت بدست آمده از اکسیدها از طریق یک فرآیند آسیاب گلوله‌ای پرانرژی

آسیاب گلوله‌ای پرانرژی اثر زیادی بر روی تشکیل فاز و توسعه‌ی مورفولوژی مولایت بدست آمده از پیش ماده‌های اکسیدی دارد. فاز مولایت در 1300 درجه‌ی سانتیگراد در یک ترکیب اکسیدی Al2O3 و کوارتز بدون [...]

مشاهده و خرید
8000 تومان
دانلود مقاله تهیه‌ی کامپوزیت‌های ویسکر WC-SiC توسط پرس گرم و خواص مکانیکی آن‌ها

کامپوزیت‌های ویسکر WC و SiC (0-30% SiC) در دمای 1550 تا 1800 درجه‌ی سانتیگراد با استفاده از روش پرس گرم معروف به زینتر پلاسمای جرقه‌ای تولید شدند. کامپوزیت‌های بدست آمده از لحاظ محصولات واکنش و [...]

مشاهده و خرید
10000 تومان
دانلود مقاله کامپوزیت‌های WC-Al2O3 بالک تولید شده به روش زینترینگ جرقه‌ای پلاسما

مواد WC و WC-Al2O3 بدون افزودنی چسب فلزی توسط زینترینگ جرقه‌ای پلاسما در محدوده‌ی دمای 1900-1800 درجه سانتیگراد متراکم شدند. رفتار تراکم، جزء فازی، ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت خالص WC و [...]

مشاهده و خرید