دانلود مقاله بررسی تجربی اثر جوش تعمیری چندتایی بر روی ریزساختار، سختی و تنش پسماند برای یک ورق روکش فولاد زنگ‌نزن
13000 تومان
دانلود مقاله بررسی تجربی اثر جوش تعمیری چندتایی بر روی ریزساختار، سختی و تنش پسماند برای یک ورق روکش فولاد زنگ‌نزن

این مقاله یک بررسی تجربی بر روی جوش تعمیری چندتایی در یک ورق روکش فولاد زنگ‌نزن ارائه می‌دهد. چهار نمونه‌ی جوش به ترتیب با یک، دو، سه و چهار تعمیر در یک ناحیه‌ی یکسان آماده شدند تا تغییرات [...]

مشاهده و خرید
11000 تومان
دانلود مقاله اثر نورد گرمِ پس از جوشکاری بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی ورق آلیاژی منیزیوم AZ31

ورق آلیاژی نورد شده‌ی AZ31 توسط جوشکاری دوطرفه‌ی تنگستن گاز خنثی (TIG) جوش شد و سپس تابکاری شده و با کاهش‌های مختلف (سطح مقطع) نورد گرم شدند. اثر کاهش نورد بر روی ریزساختار، خواص کششی و میکروسختی [...]

مشاهده و خرید
17000 تومان
دانلود مقاله پژوهش تجربی انتقال حرارت همرفتی در کانال‌های ورق متخلخل زینتر شده

انتقال حرارت اجباری آب و هوا به کانال‌های ورق متخلخل زینتر شده، به صورت تجربی بررسی شد. اثرات سرعت سیال، قطر ذره، نوع محیط‌های متخلخل (زینتر شده یا زینتر نشده) و خواص سیال بر انتقال حرارت همرفت و [...]

مشاهده و خرید
5000 تومان
دانلود مقاله قابلیت جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای ورق‌های فولادی گالوانیزه بدون بین‌نشینی به ورق‌های فولاد زنگ‌نزن‌ آستنیتی

این مقاله شامل یک تحقیق تجربی بر روی قابلیت جوشکاری مقاومت نقطه‌ای ورق‌های فولادی گالوانیزه بدون بین‌نشینی (شکل‌دهی سرد شده) با ورق‌های فولاد زنگ‌نزن‌ آستنینی می‌باشد. ورق‌های فولاد گالوانیزه [...]

مشاهده و خرید
10000 تومان
دانلود مقاله تاثیر گرمای ورودی بر روی سختی و چقرمگی ناحیه متاثر از گرمای فولاد پراستحکام

در این مقاله اثر گرمای ورودی در حین جوشکاری را بر روی خواص مکانیکی (سختی و چقرمگی) فولاد پراستحکام S960QL را بررسی می‌کنیم. پنج ورق با پنج گرمای ورودی متفاوت جوشکاری شدند. نمونه‌هایی برای تست [...]

مشاهده و خرید
5000 تومان
دانلود مقاله پیشرفت‌های تکنولوژی تولید فولادهای بدون بین‌نشینی با خلوص بالا

نیاز روزافزون به مقاومت خوردگی در ورق‌های فولادی در صنعت اتومبیل باعث افزایش اهمیت ورق‌های فولادی کشش گرم گالوانیزه و دیگر ورق‌های فولادی پوشش‌دار شده است. فولادهای بدون بین‌نشینی (IF) به توسعه [...]

مشاهده و خرید
6000 تومان
دانلود مقاله یک مدل تحلیلی افزایشی برای تحلیل کشش فنجانی – آنالیز و مدلسازی

هدف: این مقاله در نظر دارد که یک مدل تحلیلی برای فرآیند کشش فنجانی ارائه دهد که توسط آن تنش‌های اعمالی و کرنش‌های ایجاد شده در صفحه در هر مرحله از تغییر شکل را تا زمانیکه یک فنجان کامل شکل [...]

مشاهده و خرید