12000 تومان
دانلود مقاله نقش پوسته‌های محافظ در افزایش مقاومت به اکسیداسیون

پیشرفت پیوسته‌ای در توسعه‌ی آلیاژهای کار شده‌ی حاوی نیکل برای استفاده در محیط‌های اکسید کننده‌ی دمای بالا وجود دارد. رشد دانش بنیانی نقش پوسته‌ها در افزایش مقاومت به اکسیداسیون در این پیشرفت نقش [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله اثر میدان مغناطیسی شدید بر روی رشد فاز بین‌فلزی در نفوذ جفتی نیکل-آلومینیوم
6000 تومان
دانلود مقاله اثر میدان مغناطیسی شدید بر روی رشد فاز بین‌فلزی در نفوذ جفتی نیکل-آلومینیوم

در این مقاله اثر میدان مغناطیسی شدید 12T بر روی رشد فاز بین‌فلزی در جفت‌های نفوذی Ni-Al مطالعه شد. معلوم شد که Ni2Al3 و NiAl3 تشکیل شده در جفت‌ها توسط روش ریختن آماده شده بودند. پس از تابکاری تحت [...]

مشاهده و خرید
5000 تومان
دانلود مقاله اثر میدان مغناطیسی بر روی رفتار نفوذی آلومینیوم در آلیاژ نیکل-آلومینیوم

اثر میدان مغناطیسی بر روی رفتار آلومینیوم در آلیاژ نیکل-آلومینیوم با استفاده از روش نفوذ جفتی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نفوذ آلومینیوم در جهت موازی با میدان مغناطیسی محدود شده بود [...]

مشاهده و خرید
7000 تومان
دانلود مقاله پیشرفت انجماد جهت‌دار در تولید مواد پیشرفته

بیشتر مواد از نظر مکانیکی و یا فیزیکی ناهمسانگرد هستند. رشد دادن مواد در امتداد جهت‌های خاصی توسط روش انجماد جهت‌دار می‌تواند خواص ساختاری و عملکردی آن‌ها را بهبود بخشد. مقاله‌ی حاضر تلاش خواهد [...]

مشاهده و خرید
10000 تومان
دانلود مقاله اثر عملیات ترموشیمیایی بر روی ساختار و سختی فولاد کم آلیاژ پوشش داده شده با Ni-P الکترولس

در تحقیق حاضر سه گروه از نمونه‌های فولاد کم آلیاژ شامل فولاد بدون پوشش، فولاد عملیات ترموشیمیایی شده و فولاد پوشش داده شده با Ni-P الکترولس و عملیات ترمومکانیکی شده آماده شدند. تعیین خواص سطحی [...]

مشاهده و خرید
10000 تومان
دانلود مقاله رفتار اصطکاکی و سایشی پوشش‌های آلیاژی الکترولس Ni-P و Ni-P-W

نیکل الکترولس (EN) به دلیل سختی بالا، ضخامت یکنواخت بعلاوه‌ی مقاومت به سایش و خوردگی عالی که دارد به عنوان یک پوشش سخت برای کاربردهای صنعتی مورد توجه قرار گرفته است. پوشش الکترولس Ni-P یک آلیاژ [...]

مشاهده و خرید
12000 تومان
دانلود مقاله آزادسازی اسنوک و حرکت نابجایی در فولاد آهن-مس-نیکل‌دار

آزادسازی اسنوک و تضعیف موج برشی در فولادهای حاوی 29/1 درصد وزنی مس بررسی شد که تحت پیرسازی‌های همدمای مختلفی قرار گرفته بودند. سختی فولادها با زمان پیرسازی افزایش یافت و پس از رسیدن به یک ماکزیمم [...]

مشاهده و خرید
9000 تومان
دانلود مقاله شروع ترک بین دندریتی قبل از تست‌های رشد ترک SCC در آب داغ برای آلیاژهای جوشکاری پایه نیکل

بارگذاری سیکلی تحت شرایط معمولی به عنوان روشی برای ایجاد ترک‌های اولیه بین دندریتی (ID) یکنواخت در جهت ضخامت نمونه‌های فشار کششی (CT) که از جنس آلیاژهای جوشکاری پایه نیکل بودند قبل از تست‌های رشد [...]

مشاهده و خرید
8000 تومان
دانلود مقاله عملیات لیزری برای جلوگیری از خوردگی پوشش‌های طلای اتصالات الکتریکی

موادی که در اتصالات الکتریکی به کار برده می‌شوند از جنس آلیاژ مس هستند (برنج یا برنز) که با روش آبکاری دو لایه پوشش هم بر روی آن‌ها نشانده می‌شود، لایه اول از جنس نیکل بوده (لایه‌ی نفوذی) و [...]

مشاهده و خرید