8000 تومان
دانلود مقاله کنترل رشد ویسکرهای نقره با استفاده از فیلم‌های فلزی بسیار نازک

رشد انتخابی نانوویسکرها بر روی فیلم‌های پلی‌کریستال با استفاده از ایجاد یک لایه‌ی مصنوعی اضافی بر روی فیلم‌ها انجام شد. نانوویسکرهای نقره با قطر حدود 200 نانومتر و طول حدود 3 میکرومتر با موفقیت [...]

مشاهده و خرید
21000 تومان
دانلود مقاله فرسایش پلاستیک شدید و تخریب مکانیکی نقره پوشش داده شده بر روی اتصالات الکتریکی

در این مقاله به موقعیت فرسایشی خاص رابط‌های برق پرداخته می‌شود و تاکید کار بر روی مکانیزم‌های تغییر شکل، مقاومت اتصال، نیروهای اصطکاکی و تمایل به جوش سرد می‌باشد. اتصالات مس با پوشش نقره در [...]

مشاهده و خرید
18000 تومان
دانلود مقاله بارگذاری ثابت، سایش و لغزش اتصالات مس با پوشش نقره – اثر فیلم‌های خوردگی و اتمسفر خورنده

مکانیزم‌های تخریب اتصالات مس با پوشش نقره تحت بارگذاری ثابت، لغزش نوسانی و شرایط سایشی بررسی شدند. مدل اتصال شامل دو استوانه‌ی متقاطع (با قطر 10 میلیمتر) بود که در یک محفظه‌ی آزمایش کوچک مانت شده [...]

مشاهده و خرید