11000 تومان
دانلود مقاله کاربرد روش آماری تاگوچی برای بهینه‌سازی سنتز نانوذرات TiO2  توسط روش سل-ژل گرمابی

نانوذرات TiO2 توسط روش سل-ژل گرمابی سنتز شدند. پارامترهای آماده‌سازی شامل مقدار pH، مقدار آب، مقدار تترا ایزوپروپکسید تیتانیوم، دما و زمان فرآیند گرمابی توسط آزمایشات آماری تاگوچی بررسی شدند تا [...]

مشاهده و خرید
22000 تومان
دانلود مقاله تأثیر عدم انطباق و انرژی پیوند فصل مشترکی بر روی شکل رسوبات اکسیدی در فلزات؛ فصل مشترک‌های بین رسوبات Mn3O4 و پالادیوم مطالعه شده توسط HRTEM

میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) رسوبات Mn3O4 را با دو نوع شکل غالب در پالادیوم-3% اتمی منیزیوم آشکار ساخت که به صورت داخلی در هوا در 1000°C اکسید شده بود. یک نوع آن دارای شکل هشت وجهی و پیوند [...]

مشاهده و خرید
5000 تومان
دانلود مقاله وابستگی جهت‌گیری فریت باریک در آلیاژ Fe-Cr-Ni در حین انجماد جهت‌دار

مورفولوژی و کریستالوگرافی فریت باریک در یک آلیاژ Fe-Cr-Ni در حین انجماد توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) بررسی شدند. مکانیزم تشکیل فریت باریک موازی در حین انجماد بر اساس رابطه‌ی کریستالوگرافی [...]

مشاهده و خرید
16000 تومان
دانلود مقاله تحول ریزساختاری و ویژگی های تغییر شکل آلیاژ منیزیوم AZ31 در حین خزش

یک بررسی بر روی تحول ریزساختاری و خصوصیات تغییر شکل آلیاژ منیزیوم AZ31 در حین خزش دمای بالا توسط اندازه‌گیری منحنی خزش و مشاهدات SEM و ميکروسکوپ الکتروني عبوري (TEM) انجام شده است. نتایج نشان [...]

مشاهده و خرید
4000 تومان
دانلود مقاله تاول هیدروژنی و تشکیل حباب در فلزات آمورف Fe40 Ni40 P14 B6 و Fe40 Ni38 Mo4 B18

دو نوع فلز آمورف Fe40 Ni40 P14 B6 و Fe40 Ni38 Mo4 B18 بوسیله‌ی یون‌های هیدروژن با ولتاژ 100 کیلوالکترون ولت در دمای اتاق مورد پاشش یونی قرار گرفتند. نمونه‌های پاشش یونی شده برای تاول سطحی و تشکیل [...]

مشاهده و خرید
7000 تومان
دانلود مقاله ساخت لایه‌ی مسی نانوساختار شکل‌دهی الکتریکی شده به وسیله‌ی عملیات مکانیکی مبتنی بر امواج مافوق صوت

طبق نیاز به مواد با عملکرد بالا در دانش هوانوردی، لایه‌ی مس شکل‌دهی الکتریکی داده شده با ساختار نانو با استفاده از عملیات مکانیکی بعدی تحت شرایط لرزش مافوق صوت، به دست آمده است. ريزساختار لایه‌ی [...]

مشاهده و خرید
12000 تومان
دانلود مقاله آزادسازی اسنوک و حرکت نابجایی در فولاد آهن-مس-نیکل‌دار

آزادسازی اسنوک و تضعیف موج برشی در فولادهای حاوی 29/1 درصد وزنی مس بررسی شد که تحت پیرسازی‌های همدمای مختلفی قرار گرفته بودند. سختی فولادها با زمان پیرسازی افزایش یافت و پس از رسیدن به یک ماکزیمم [...]

مشاهده و خرید
6000 تومان
دانلود مقاله ساخت پودر نانوکریستالی هیدروکسی اپتایت کربناته از روش سل-ژل غیر آلکوکسیدی

پودر نانوکریستالی هیدروکسی اپتایت از روش سل-ژل غیر آلکوکسیدی ساخته شد. Ca(NO3)2 و P2O5 در اتانول مخلوط شدند و تولید یک سل پایدار نمودند. تست‌های STA، XRD و FTIR برای تعیین خواص پودرهای کلسینه [...]

مشاهده و خرید