8000 تومان
دانلود مقاله خواص شیمیایی و الکتروشیمیایی فیلم‌های نازک اکسید مولیبدن تهیه شده توسط لایه‌نشانی به کمک لیزر پالسی فعال

فیلم‌های نازک اکسید مولیبدن (MoO3) توسط لایه نشانی به کمک لیزر پالسی (PLD) در محدوده‌ی دمایی وسیع دمای رشد، 30-500 درجه‌ی سانتیگراد آماده شدند. ترکیب شیمیایی، ساختار کریستالی و خواص الکتروشیمیایی [...]

مشاهده و خرید
7000 تومان
دانلود مقاله بررسی خواص سطحی اکسیدهای قلع-مولیبدن توسط طیف‌سنجی فتوالکترون اشعه‌ی ایکس

اکسیدهای قلع-مولیبدن که در دمای متوسط کلسینه کردن رسوبات تشکیل شده‌اند به سختی ساختارهای مربوط به روتیل کریستالی را می‌پذیرند. طیف‌سنجی فتوالکترون اشعه‌ی ایکس نشان می‌دهد که مولیبدن در این جامدات [...]

مشاهده و خرید
7000 تومان
دانلود مقاله مطالعات نوری، ساختاری و الکتروشیمیایی فیلم‌های نازک اکسید مولیبدن با ساختار نانومیله

فیلم‌های نازک MoO3 از روش پوشش‌دهی غوطه‌وری سل-ژل بر روی زیرلایه‌ی شیشه و شیشه‌ی FTO آماده شدند. خواص نوری و دیگر خواص فیلم‌های چندلایه‌ی MoO3 با 2-10 لایه بررسی شدند. فیلم‌های MoO3 با استفاده از [...]

مشاهده و خرید