10000 تومان
دانلود مقاله مطالعات عددی نفوذ سریع غیرمتشابه در آلیاژهای فلزی و نیمه‌رسانا

نفوذ سریع غیرمتشابه در آلیاژهای فلزی و نیمه‌رساناها اغلب بوسیله‌ی یک مدل بين‌نشيني-جانشینی تحلیل می‌شود. معادلات استفاده شده برای مدلسازی این مکانیزم‌ها اغلب از نوع واکنشی-نفوذی بوده که راه [...]

مشاهده و خرید
12000 تومان
دانلود مقاله یک مدل ترمودینامیکی ساده برای داپ کردن و آلیاژسازی نانوذرات

ورود ناخالصی در نانوذرات با استفاده از ترمودینامیک مدلسازی شده است. برای ذرات کوچک، ورود ذرات به صورت نامنظم کاهش می‌یابد که مشکلاتی را برای داپ کردن بوجود می‌آورد. ما نشان می‌دهیم که انرژی آزاد [...]

مشاهده و خرید
13000 تومان
دانلود مقاله مدل‌سازی ترمودینامیک استحاله منظم/نامنظم شدن ساختار مکعبی با وجوه مرکزدار در سیستم کبالت-پلاتین

تحقیق حاضر گزارشی در مورد مدلسازی سیستم کبالت-پلاتین با فازهای منظم مکعب با وجوه مرکز دار با ساختارهای L10 و L12 با استفاده از روش کلفاد (CALPHAD) است. فازهای مایع، hcp و fcc به عنوان محلول‌های [...]

مشاهده و خرید
15000 تومان
دانلود مقاله یک مدل نفوذ دو بعدی برای پیش‌بینی دگرگونی فازی: کاربرد آن در آستنیته کردن و همگن‌کردن فولادهای آهن-کربنی هیپویوتکتویید

یک مدل دوبعدی برای پیش‌بینی دگرگونی فازی نفوذی (برای مثال به ) ارائه شده است. برای این منظور معادلات نفوذی در هر فاز ( و ) با استفاده از یک روش مشخص المان محدود برای یک شبکه‌ی معمولی هگزاگونال [...]

مشاهده و خرید
6000 تومان
دانلود مقاله یک مدل تحلیلی افزایشی برای تحلیل کشش فنجانی – آنالیز و مدلسازی

هدف: این مقاله در نظر دارد که یک مدل تحلیلی برای فرآیند کشش فنجانی ارائه دهد که توسط آن تنش‌های اعمالی و کرنش‌های ایجاد شده در صفحه در هر مرحله از تغییر شکل را تا زمانیکه یک فنجان کامل شکل [...]

مشاهده و خرید