10000 تومان
دانلود مقاله اثر عملیات ترموشیمیایی بر روی ساختار و سختی فولاد کم آلیاژ پوشش داده شده با Ni-P الکترولس

در تحقیق حاضر سه گروه از نمونه‌های فولاد کم آلیاژ شامل فولاد بدون پوشش، فولاد عملیات ترموشیمیایی شده و فولاد پوشش داده شده با Ni-P الکترولس و عملیات ترمومکانیکی شده آماده شدند. تعیین خواص سطحی [...]

مشاهده و خرید
9000 تومان
دانلود مقاله نقش ریزساختار در تاول هیدروژنی و ترک متعاقب آن در فولاد کربنی ساده

یک فولاد کم آلیاژ کربن متوسط در غیاب تنش به صورت کاتدی تحت شارژ هیدروژن قرار گرفت و تاول هیدروژنی و ترک متعاقب آن آزمایش شدند. سه نوع ریزساختار (دو عدد کروی شده و یک عدد پرلیتی) بوسیله‌ی روش‌های [...]

مشاهده و خرید