5000 تومان
دانلود مقاله وابستگی جهت‌گیری فریت باریک در آلیاژ Fe-Cr-Ni در حین انجماد جهت‌دار

مورفولوژی و کریستالوگرافی فریت باریک در یک آلیاژ Fe-Cr-Ni در حین انجماد توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) بررسی شدند. مکانیزم تشکیل فریت باریک موازی در حین انجماد بر اساس رابطه‌ی کریستالوگرافی [...]

مشاهده و خرید
10000 تومان
دانلود مقاله کامپوزیت‌های WC-Al2O3 بالک تولید شده به روش زینترینگ جرقه‌ای پلاسما

مواد WC و WC-Al2O3 بدون افزودنی چسب فلزی توسط زینترینگ جرقه‌ای پلاسما در محدوده‌ی دمای 1900-1800 درجه سانتیگراد متراکم شدند. رفتار تراکم، جزء فازی، ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت خالص WC و [...]

مشاهده و خرید
4000 تومان
دانلود مقاله کاهش حفرات انقباضی در جوش مقاومتی نقطه‌ای

فولادهای پیشرفته پراستحکام (AHSS) سهم روزافزونی در طراحی بدنه اتومبیل دارند. عموماً جوشکاری نقطه‌ای مقاومتی فرآیند اصلی اتصال ورق‌های فلزی در صنعت اتومبیل می‌باشد. درک و مدیریت خصوصیات جوش مقاومت [...]

مشاهده و خرید