دانلود پروژه درک اساسی خوردگی جوش
15000 تومان
دانلود پروژه درک اساسی خوردگی جوش

شکست خوردگی جوش‌ها با وجود این که فلز پایه و فلز پرکننده‌ی مناسب انتخاب شده باشند، کدهای صنعتی و استانداردها رعایت شده باشند و جوش‌های نشانده شده نفوذ کامل و شکل و طرح مناسبی داشته باشند نیز رخ [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله بررسی تجربی اثر جوش تعمیری چندتایی بر روی ریزساختار، سختی و تنش پسماند برای یک ورق روکش فولاد زنگ‌نزن
13000 تومان
دانلود مقاله بررسی تجربی اثر جوش تعمیری چندتایی بر روی ریزساختار، سختی و تنش پسماند برای یک ورق روکش فولاد زنگ‌نزن

این مقاله یک بررسی تجربی بر روی جوش تعمیری چندتایی در یک ورق روکش فولاد زنگ‌نزن ارائه می‌دهد. چهار نمونه‌ی جوش به ترتیب با یک، دو، سه و چهار تعمیر در یک ناحیه‌ی یکسان آماده شدند تا تغییرات [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله اثر میدان مغناطیسی شدید بر روی دگرگونی همدما و ریزساختار پرلیت در یک فولاد هایپریوتکتوئید
8000 تومان
دانلود مقاله اثر میدان مغناطیسی شدید بر روی دگرگونی همدما و ریزساختار پرلیت در یک فولاد هایپریوتکتوئید

یک میدان مغناطیسی قوی در حین دگرگونی همدمای پرلیت از یک فولاد کربني هایپریوتکتوئید در سه دمای مختلف بکار گرفته شد. معلوم شد که میدان مغناطیسی اعمال شده می‌تواند نرخ دگرگونی و نرخ رشد دانه‌های [...]

مشاهده و خرید
7000 تومان
دانلود مقاله ریزساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های Al2O3/SiC زینتر شده در فشار بالا

نانوکامپوزیت‌های Al2O3/SiC توسط زینترینگ پرفشار و نانوپودرهای α-Al2O3 و β-SiC به عنوان مواد خام سنتز شدند. ریزساختار و خواص مکانیکی نمونه‌های زینتر شده با استفاده از پراش اشعه‌ی ایکس (XRD)، [...]

مشاهده و خرید
9000 تومان
دانلود مقاله مشاهدات درجای دگرگونی‌های فازی در حین انجماد و سرمایش جوش‌های فولاد زنگ‌نزن آستنیتی با استفاده از پراش اشعه‌ی ایکس زمان-ثابت

ریزساختار بسیاری از فولادهای زنگ‌نزن سری AISI 300 شامل ترکیبی از فاز آستنیت γ و فریت δ می‌باشد [1-4]. آستنیت که پارامغناطیس است یک ساختار کریستالی مکعب با وجوه مرکزدار (fcc) دارد و فاز غالب این [...]

مشاهده و خرید
11000 تومان
دانلود مقاله اثر نورد گرمِ پس از جوشکاری بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی ورق آلیاژی منیزیوم AZ31

ورق آلیاژی نورد شده‌ی AZ31 توسط جوشکاری دوطرفه‌ی تنگستن گاز خنثی (TIG) جوش شد و سپس تابکاری شده و با کاهش‌های مختلف (سطح مقطع) نورد گرم شدند. اثر کاهش نورد بر روی ریزساختار، خواص کششی و میکروسختی [...]

مشاهده و خرید
9000 تومان
دانلود مقاله نقش ریزساختار در تاول هیدروژنی و ترک متعاقب آن در فولاد کربنی ساده

یک فولاد کم آلیاژ کربن متوسط در غیاب تنش به صورت کاتدی تحت شارژ هیدروژن قرار گرفت و تاول هیدروژنی و ترک متعاقب آن آزمایش شدند. سه نوع ریزساختار (دو عدد کروی شده و یک عدد پرلیتی) بوسیله‌ی روش‌های [...]

مشاهده و خرید
8000 تومان
دانلود مقاله مدل‌سازی خوردگی تنشی در آب اولیه (PWSCC) در نازل‌های با مکانیزم حرکتی میله کنترل کننده (CRDM) رآکتورهای آب فشرده

یکی از دلایل اصلی شکست در رآکتورهای آب فشرده (PWR) خوردگی تنشی (SCC) در نازل‌های با مکانیزم حرکتی میله کنترل کننده می‌باشد. این نوع خوردگی در اثر تنش کششی، دما، ریزساختار متالورژیکی مستعد و شرایط [...]

مشاهده و خرید