بافت‌های سخت: ساختار، خواص، ترمیم، بازسازی و زیست سازگاری
18000 تومان
بافت‌های سخت: ساختار، خواص، ترمیم، بازسازی و زیست سازگاری

در این فصل ما رابطه‌ی ساختار-خاصیت بافت‌های سخت را مطالعه می‌کنیم چون سرامیک‌ها و شیشه‌ها عمدتاً برای جایگزینی یا تقویت بافت‌های سخت مورد استفاده قرار می‌گیرند. بعلاوه بافت‌های سخت حاوی یک فاز [...]

مشاهده و خرید
7000 تومان
دانلود مقاله ریزساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های Al2O3/SiC زینتر شده در فشار بالا

نانوکامپوزیت‌های Al2O3/SiC توسط زینترینگ پرفشار و نانوپودرهای α-Al2O3 و β-SiC به عنوان مواد خام سنتز شدند. ریزساختار و خواص مکانیکی نمونه‌های زینتر شده با استفاده از پراش اشعه‌ی ایکس (XRD)، [...]

مشاهده و خرید
22000 تومان
دانلود مقاله تأثیر عدم انطباق و انرژی پیوند فصل مشترکی بر روی شکل رسوبات اکسیدی در فلزات؛ فصل مشترک‌های بین رسوبات Mn3O4 و پالادیوم مطالعه شده توسط HRTEM

میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) رسوبات Mn3O4 را با دو نوع شکل غالب در پالادیوم-3% اتمی منیزیوم آشکار ساخت که به صورت داخلی در هوا در 1000°C اکسید شده بود. یک نوع آن دارای شکل هشت وجهی و پیوند [...]

مشاهده و خرید
11000 تومان
دانلود مقاله اثر نورد گرمِ پس از جوشکاری بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی ورق آلیاژی منیزیوم AZ31

ورق آلیاژی نورد شده‌ی AZ31 توسط جوشکاری دوطرفه‌ی تنگستن گاز خنثی (TIG) جوش شد و سپس تابکاری شده و با کاهش‌های مختلف (سطح مقطع) نورد گرم شدند. اثر کاهش نورد بر روی ریزساختار، خواص کششی و میکروسختی [...]

مشاهده و خرید
8000 تومان
دانلود مقاله تهیه‌ی کامپوزیت‌های ویسکر WC-SiC توسط پرس گرم و خواص مکانیکی آن‌ها

کامپوزیت‌های ویسکر WC و SiC (0-30% SiC) در دمای 1550 تا 1800 درجه‌ی سانتیگراد با استفاده از روش پرس گرم معروف به زینتر پلاسمای جرقه‌ای تولید شدند. کامپوزیت‌های بدست آمده از لحاظ محصولات واکنش و [...]

مشاهده و خرید
10000 تومان
دانلود مقاله کامپوزیت‌های WC-Al2O3 بالک تولید شده به روش زینترینگ جرقه‌ای پلاسما

مواد WC و WC-Al2O3 بدون افزودنی چسب فلزی توسط زینترینگ جرقه‌ای پلاسما در محدوده‌ی دمای 1900-1800 درجه سانتیگراد متراکم شدند. رفتار تراکم، جزء فازی، ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت خالص WC و [...]

مشاهده و خرید
5000 تومان
دانلود مقاله قابلیت جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای ورق‌های فولادی گالوانیزه بدون بین‌نشینی به ورق‌های فولاد زنگ‌نزن‌ آستنیتی

این مقاله شامل یک تحقیق تجربی بر روی قابلیت جوشکاری مقاومت نقطه‌ای ورق‌های فولادی گالوانیزه بدون بین‌نشینی (شکل‌دهی سرد شده) با ورق‌های فولاد زنگ‌نزن‌ آستنینی می‌باشد. ورق‌های فولاد گالوانیزه [...]

مشاهده و خرید
10000 تومان
دانلود مقاله تاثیر گرمای ورودی بر روی سختی و چقرمگی ناحیه متاثر از گرمای فولاد پراستحکام

در این مقاله اثر گرمای ورودی در حین جوشکاری را بر روی خواص مکانیکی (سختی و چقرمگی) فولاد پراستحکام S960QL را بررسی می‌کنیم. پنج ورق با پنج گرمای ورودی متفاوت جوشکاری شدند. نمونه‌هایی برای تست [...]

مشاهده و خرید