دانلود مقاله اثر میدان مغناطیسی شدید بر روی رشد فاز بین‌فلزی در نفوذ جفتی نیکل-آلومینیوم
6000 تومان
دانلود مقاله اثر میدان مغناطیسی شدید بر روی رشد فاز بین‌فلزی در نفوذ جفتی نیکل-آلومینیوم

در این مقاله اثر میدان مغناطیسی شدید 12T بر روی رشد فاز بین‌فلزی در جفت‌های نفوذی Ni-Al مطالعه شد. معلوم شد که Ni2Al3 و NiAl3 تشکیل شده در جفت‌ها توسط روش ریختن آماده شده بودند. پس از تابکاری تحت [...]

مشاهده و خرید
5000 تومان
دانلود مقاله اثر میدان مغناطیسی بر روی رفتار نفوذی آلومینیوم در آلیاژ نیکل-آلومینیوم

اثر میدان مغناطیسی بر روی رفتار آلومینیوم در آلیاژ نیکل-آلومینیوم با استفاده از روش نفوذ جفتی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نفوذ آلومینیوم در جهت موازی با میدان مغناطیسی محدود شده بود [...]

مشاهده و خرید
22000 تومان
دانلود مقاله تأثیر عدم انطباق و انرژی پیوند فصل مشترکی بر روی شکل رسوبات اکسیدی در فلزات؛ فصل مشترک‌های بین رسوبات Mn3O4 و پالادیوم مطالعه شده توسط HRTEM

میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) رسوبات Mn3O4 را با دو نوع شکل غالب در پالادیوم-3% اتمی منیزیوم آشکار ساخت که به صورت داخلی در هوا در 1000°C اکسید شده بود. یک نوع آن دارای شکل هشت وجهی و پیوند [...]

مشاهده و خرید
23000 تومان
دانلود مقاله پیش‌بینی شکل تعادلی رسوبات به عنوان تابعی از حالت همدوسی

یک روش عمومی برای پیش‌بینی اشکال تعادلی رسوبات در جامدات کریستالی به عنوان تابعی از اندازه و حالت همدوسی پیشنهاد شده است. این مدل اثرات عیوب فصل مشترکی مانند نابجایی نامنطبق و لبه‌های ساختاری را [...]

مشاهده و خرید
10000 تومان
دانلود مقاله کره‌های توخالی زیرکونیای پایدار شده بوسیله‌ی ایتریوم تهیه شده توسط پاشش پلاسمای اتمسفری

کره‌های توخالی زیرکونیای پایدار شده بوسیله‌ی ایتریوم (YSZ) بدلیل خواص فیزیکی و شیمیایی جدیدی که دارند به طور وسیعی استفاده می‌شوند. با این حال ایجاد یک روش ساده و کم هزینه برای آماده‌سازی این [...]

مشاهده و خرید