8000 تومان
دانلود مقاله مدل‌سازی خوردگی تنشی در آب اولیه (PWSCC) در نازل‌های با مکانیزم حرکتی میله کنترل کننده (CRDM) رآکتورهای آب فشرده

یکی از دلایل اصلی شکست در رآکتورهای آب فشرده (PWR) خوردگی تنشی (SCC) در نازل‌های با مکانیزم حرکتی میله کنترل کننده می‌باشد. این نوع خوردگی در اثر تنش کششی، دما، ریزساختار متالورژیکی مستعد و شرایط [...]

مشاهده و خرید