دانلود پروژه درک اساسی خوردگی جوش
15000 تومان
دانلود پروژه درک اساسی خوردگی جوش

شکست خوردگی جوش‌ها با وجود این که فلز پایه و فلز پرکننده‌ی مناسب انتخاب شده باشند، کدهای صنعتی و استانداردها رعایت شده باشند و جوش‌های نشانده شده نفوذ کامل و شکل و طرح مناسبی داشته باشند نیز رخ [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله خواص کارکردی کامپوزیت دوفلزی «فولاد زنگ‌نزن-آلیاژ TiNi» تولید شده توسط جوشکاری انفجاری
9000 تومان
دانلود مقاله خواص کارکردی کامپوزیت دوفلزی «فولاد زنگ‌نزن-آلیاژ TiNi» تولید شده توسط جوشکاری انفجاری

خواص کارکردی کامپوزیت دوفلزی «TiNi-فولاد زنگ‌نزن» تولید شده توسط جوشکاری انفجاری مطالعه شدند. اثر نسبت ضخامت لایه‌ی TiNi به ضخامت کلی نمونه و نیز اثر تغییر شکل ابتدایی بر روی کرنش قابل بازیابی و [...]

مشاهده و خرید
9000 تومان
دانلود مقاله مشاهدات درجای دگرگونی‌های فازی در حین انجماد و سرمایش جوش‌های فولاد زنگ‌نزن آستنیتی با استفاده از پراش اشعه‌ی ایکس زمان-ثابت

ریزساختار بسیاری از فولادهای زنگ‌نزن سری AISI 300 شامل ترکیبی از فاز آستنیت γ و فریت δ می‌باشد [1-4]. آستنیت که پارامغناطیس است یک ساختار کریستالی مکعب با وجوه مرکزدار (fcc) دارد و فاز غالب این [...]

مشاهده و خرید
11000 تومان
دانلود مقاله اثر نورد گرمِ پس از جوشکاری بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی ورق آلیاژی منیزیوم AZ31

ورق آلیاژی نورد شده‌ی AZ31 توسط جوشکاری دوطرفه‌ی تنگستن گاز خنثی (TIG) جوش شد و سپس تابکاری شده و با کاهش‌های مختلف (سطح مقطع) نورد گرم شدند. اثر کاهش نورد بر روی ریزساختار، خواص کششی و میکروسختی [...]

مشاهده و خرید
16000 تومان
دانلود مقاله جوشکاری لیزری آلیاژهای آلومینیوم ۵۰۸۳ و ۶۰۸۲ تحت شرایط هدایتی

در اين تحقيق، نمونه‌های آلومینیوم 5083-T0 و 6082-T6 تحت شرایط هدایتی با لیزر دیودی پرتوان جوشکاری شدند. تأثیر متغیرهای آزمایشی مانند توان لیزر و نرخ جوشکاری خطی بر روی اندازه و خواص دانه‌های جوش [...]

مشاهده و خرید
11000 تومان
دانلود مقاله آزمایش حافظه‌ی مغناطیسی فلز اتصالات جوشکاری شده‌ی فولادهای فریتی و آستنیتی

روش آزمایش حافظه‌ی مغناطیسی فلز، یک روش غیرفعال غیرمخرب بر اساس میدان مغناطیسی پسماند (RMF) یک قطعه است. این روش اجازه‌ی تعیین محل نواحی تمرکز تنش در قطعات تحت آزمایش را می‌دهد. عیوب در اتصالات [...]

مشاهده و خرید
14000 تومان
دانلود مقاله کاهش میزان تخلخل تولید شده در حین جوشکاری لیزری Nd:YAG آلیاژهای آلومینیوم A356 و AA5083

تشکیل تخلخل در آلیاژهای آلومینیوم تا حد زیادی توسط مقدار عناصر با نقطه‌ی تبخیر پایین (منیزیوم، روی) یا با ناپایداری فرآیند مثل بسته شدن جاکلیدی که تمایل به به دام انداختن گازها در حین جوشکاری [...]

مشاهده و خرید
10000 تومان
دانلود مقاله مطالعه‌ی اثر گاز محافظ بر روی جوشکاری لیزری آلیاژهای آلومینیوم AA5083 توسط بررسی طیف‌نمایی در فرآیند

در جوشکاری لیزری، گاز محافظ معمولاً برای پایدار کردن فرآیند جوشکاری، بهبود ویژگی‌های اتصالات جوشکاری شده و حفاظت از درز جوش شده در برابر اکسیداسیون استفاده می‌شود. علاوه بر نوع گاز محافظ استفاده [...]

مشاهده و خرید
6000 تومان
دانلود مقاله جوشکاری قوس الکتریکی تنگستن مربوط به آلیاژ منیزیوم با استفاده از سیم فیلر (سیم روکش شده با ماده روانساز (ذوب کننده) )

صفحات با ضخامت 5 میلیمتر از آلیاژ AZ3113 منیزیمی با قوس الکتریکی و گاز تنگستن بوسیله سیم فیلر توسط دو روش جوشکاری (GTAW) جوش کاری شده است . یکی از آنها با سیم های FC روکش شده با ماده روانساز [...]

مشاهده و خرید
13000 تومان
دانلود مقاله درک فیزیکی رشد دانه فریت در حین جوشکاری فولادهای بدون بین‌نشینی

رشد غیرطبیعی دانه در ناحیه متاثر از گرما (HAZ) در حین جوشکاری فولادهای بدون بین‌نشینی (IFS) در تحقیق قبلی ما گزارش شد [1]. مشاهدات اتصالات جوشکاری نشان می‌دهد که دانه‌های بسیار درشتی نزدیک به خط [...]

مشاهده و خرید
4000 تومان
دانلود مقاله کاهش حفرات انقباضی در جوش مقاومتی نقطه‌ای

فولادهای پیشرفته پراستحکام (AHSS) سهم روزافزونی در طراحی بدنه اتومبیل دارند. عموماً جوشکاری نقطه‌ای مقاومتی فرآیند اصلی اتصال ورق‌های فلزی در صنعت اتومبیل می‌باشد. درک و مدیریت خصوصیات جوش مقاومت [...]

مشاهده و خرید
7000 تومان
دانلود مقاله استحاله فازی در حین جوشکاری نقطه‌ای فولادهای بدون بین‌نشینی

درک ریزساختارهایی که در فولادهای کم کربن ایجاد می‌شوند اغلب دشوار است چون سرعت تبدیل آستنیت به فریت زیاد است. ریزساختارهایی که در حین جوشکاری مقاومت نقطه‌ای فولادهای بدون بین‌نشینی تشکیل می‌شوند [...]

مشاهده و خرید
5000 تومان
دانلود مقاله قابلیت جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای ورق‌های فولادی گالوانیزه بدون بین‌نشینی به ورق‌های فولاد زنگ‌نزن‌ آستنیتی

این مقاله شامل یک تحقیق تجربی بر روی قابلیت جوشکاری مقاومت نقطه‌ای ورق‌های فولادی گالوانیزه بدون بین‌نشینی (شکل‌دهی سرد شده) با ورق‌های فولاد زنگ‌نزن‌ آستنینی می‌باشد. ورق‌های فولاد گالوانیزه [...]

مشاهده و خرید
10000 تومان
دانلود مقاله تاثیر گرمای ورودی بر روی سختی و چقرمگی ناحیه متاثر از گرمای فولاد پراستحکام

در این مقاله اثر گرمای ورودی در حین جوشکاری را بر روی خواص مکانیکی (سختی و چقرمگی) فولاد پراستحکام S960QL را بررسی می‌کنیم. پنج ورق با پنج گرمای ورودی متفاوت جوشکاری شدند. نمونه‌هایی برای تست [...]

مشاهده و خرید
11000 تومان
دانلود مقاله آنالیز حرارتی موقتی الکترودهای جوشکاری نقطه‌ای

شبیه‌سازی حرارتی دقیق سر یک الکترود جوش نقطه‌ای می‌تواند منتهی به مشخص شدن پارامترهای حیاتی طراحی برای افزایش عمر الکترود شود. در این تحقیق یک مدل پارامتری برای پیش‌بینی رفتار حرارتی موقت یک [...]

مشاهده و خرید
9000 تومان
دانلود مقاله شروع ترک بین دندریتی قبل از تست‌های رشد ترک SCC در آب داغ برای آلیاژهای جوشکاری پایه نیکل

بارگذاری سیکلی تحت شرایط معمولی به عنوان روشی برای ایجاد ترک‌های اولیه بین دندریتی (ID) یکنواخت در جهت ضخامت نمونه‌های فشار کششی (CT) که از جنس آلیاژهای جوشکاری پایه نیکل بودند قبل از تست‌های رشد [...]

مشاهده و خرید