11000 تومان
دانلود مقاله اثر نورد گرمِ پس از جوشکاری بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی ورق آلیاژی منیزیوم AZ31

ورق آلیاژی نورد شده‌ی AZ31 توسط جوشکاری دوطرفه‌ی تنگستن گاز خنثی (TIG) جوش شد و سپس تابکاری شده و با کاهش‌های مختلف (سطح مقطع) نورد گرم شدند. اثر کاهش نورد بر روی ریزساختار، خواص کششی و میکروسختی [...]

مشاهده و خرید
6000 تومان
دانلود مقاله جوشکاری قوس الکتریکی تنگستن مربوط به آلیاژ منیزیوم با استفاده از سیم فیلر (سیم روکش شده با ماده روانساز (ذوب کننده) )

صفحات با ضخامت 5 میلیمتر از آلیاژ AZ3113 منیزیمی با قوس الکتریکی و گاز تنگستن بوسیله سیم فیلر توسط دو روش جوشکاری (GTAW) جوش کاری شده است . یکی از آنها با سیم های FC روکش شده با ماده روانساز [...]

مشاهده و خرید
9000 تومان
دانلود مقاله شروع ترک بین دندریتی قبل از تست‌های رشد ترک SCC در آب داغ برای آلیاژهای جوشکاری پایه نیکل

بارگذاری سیکلی تحت شرایط معمولی به عنوان روشی برای ایجاد ترک‌های اولیه بین دندریتی (ID) یکنواخت در جهت ضخامت نمونه‌های فشار کششی (CT) که از جنس آلیاژهای جوشکاری پایه نیکل بودند قبل از تست‌های رشد [...]

مشاهده و خرید