دانلود پروژه الکترود دیسکی چرخان
23000 تومان
دانلود پروژه الکترود دیسکی چرخان

الکترود دیسکی چرخان یک ابزار قوی الکتروشیمی است و کاربردی‌ترین الکترودی که می‌توانیم استفاده کنیم تا یک رفتار کاملاً هیدرودینامیکی داشته باشیم الکترود دیسکی چرخان است. رابطه‌ی انتقال جرم برای این [...]

مشاهده و خرید
4000 تومان
دانلود مقاله ترمودینامیک تصفیه در کوره الکتریکی فولادسازی

مقدار ناخالصی ورودی در کوره الکتریکی و القایی عموماً پایین است بنابراین تصفیه در این کوره‌ها همراه با مشکل خاصی نیست. با این حال استفاده از قراضه کم کیفیت و نامناسب یا اسفنج با فسفر بالا در شارژ [...]

مشاهده و خرید
11000 تومان
دانلود مقاله بررسی ترمودینامیکی سرباره‌های حاوی FeO و اثر آن‌ها بر روی فرآیند تصفیه پاتیلی

در فرآیند تصفیه پاتیلی، مقدار FeO سرباره پاتیل از نظر فرآیندهای شیمیایی و انرژی اهمیت زیادی دارد. بهینه سازی این فرآیند نیازمند شناخت فعالیت‌های ترمودینامیکی FeO در سرباره‌های پاتیلی است. به دلیل [...]

مشاهده و خرید
12000 تومان
دانلود مقاله یک مدل ترمودینامیکی ساده برای داپ کردن و آلیاژسازی نانوذرات

ورود ناخالصی در نانوذرات با استفاده از ترمودینامیک مدلسازی شده است. برای ذرات کوچک، ورود ذرات به صورت نامنظم کاهش می‌یابد که مشکلاتی را برای داپ کردن بوجود می‌آورد. ما نشان می‌دهیم که انرژی آزاد [...]

مشاهده و خرید
13000 تومان
دانلود مقاله مدل‌سازی ترمودینامیک استحاله منظم/نامنظم شدن ساختار مکعبی با وجوه مرکزدار در سیستم کبالت-پلاتین

تحقیق حاضر گزارشی در مورد مدلسازی سیستم کبالت-پلاتین با فازهای منظم مکعب با وجوه مرکز دار با ساختارهای L10 و L12 با استفاده از روش کلفاد (CALPHAD) است. فازهای مایع، hcp و fcc به عنوان محلول‌های [...]

مشاهده و خرید