دانلود پروژه تاول هیدروژنی
15000 تومان
دانلود پروژه تاول هیدروژنی

یکی از انواع تاثیرات مخرب هیدروژن بر روی فلزات تردی هیدروژنی (Hydrogen Embrittlement) است که موجبات سست شدن پیوند اتمی فلزات را فراهم می‌آورد که اگر با تنش‌های استاتیکی و یا سیکلی همراه گردد [...]

مشاهده و خرید
4000 تومان
دانلود مقاله تاول هیدروژنی و تشکیل حباب در فلزات آمورف Fe40 Ni40 P14 B6 و Fe40 Ni38 Mo4 B18

دو نوع فلز آمورف Fe40 Ni40 P14 B6 و Fe40 Ni38 Mo4 B18 بوسیله‌ی یون‌های هیدروژن با ولتاژ 100 کیلوالکترون ولت در دمای اتاق مورد پاشش یونی قرار گرفتند. نمونه‌های پاشش یونی شده برای تاول سطحی و تشکیل [...]

مشاهده و خرید
9000 تومان
دانلود مقاله نقش ریزساختار در تاول هیدروژنی و ترک متعاقب آن در فولاد کربنی ساده

یک فولاد کم آلیاژ کربن متوسط در غیاب تنش به صورت کاتدی تحت شارژ هیدروژن قرار گرفت و تاول هیدروژنی و ترک متعاقب آن آزمایش شدند. سه نوع ریزساختار (دو عدد کروی شده و یک عدد پرلیتی) بوسیله‌ی روش‌های [...]

مشاهده و خرید
7000 تومان
دانلود مقاله تاثیر فاز آخال و ذرات فاز دوم در تاول هیدروژنی در آهن

رابطه‌ی بین فاز ثانویه وذرات آخال و تاول‌های هیدروژنی یک آهن صنعتی از طریق مشاهده‌ی مستقیم تاول‌های باز توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی با یک سیستم طیف‌سنجی تفرق انرژی (EDS) و یک آنالیز آماری بررسی [...]

مشاهده و خرید
7000 تومان
دانلود مقاله غلظت بحرانی هیدروژن برای تاول هیدروژنی در فولاد زنگ‌نزن AISI 430

اثرات کار سرد بر روی نفوذپذیری هیدروژن، غلظت هیدروژن و دانسیته‌ی تله‌های هیدروژن در فولاد زنگ‌نزن AISI 430 مورد بررسی قرار گرفت. غلظت هیدروژن و دانسیته‌ی تله‌ها با افزایش کار سرد افزایش یافت ولی [...]

مشاهده و خرید