11000 تومان
دانلود مقاله اثر پراکنده‌سازهای پلیمری بر روی پایداری پراکندگی سوسپانسیون آبی نانو TiO2 و کاربرد آن در رنگ لاتکس دیواره‌ی داخلی

اثرات SN5040 و پلی‌اتیلن گلیکول (PEG) به صورت منفرد و با هم بر روی پایداری پراکندگی سوسپانسیون آبی نانو TiO2 توسط طیف‌نمایی جذب ماورای بنفش-مرئی بررسی شدند. مکانیزم جذب این پراکنده‌سازها توسط [...]

مشاهده و خرید
15000 تومان
دانلود مقاله اثر کامپوزیت W-TiO2 برای کنترل خوردگی میکروبیولوژیک بر روی فولاد گالوانیزه

میکروارگانیسم‌ها تمایل به تجمع بر روی سطح فلز/آلیاژ در محیط طبیعی دارند که منجر به از دست رفتن کاربرد قطعه می‌گردد. خوردگی میکروبی یا زیست خوردگی معمولاً نرخ خوردگی مواد فولادی را افزایش می‌دهد و [...]

مشاهده و خرید
34000 تومان
دانلود مقاله مروری بر سنتز نانو TiO2 به روش سل-ژل و کاربردهای آن

نانومواد که به صورت ذرات با قطر بین 1 تا 100 نانومتر تعریف می‌شوند به خاطر خواص فیزیکی شیمیایی منحصر بفردی که دارند به طور وسیعی استفاده شده‌اند. در بین نانوذرات، دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) به طور [...]

مشاهده و خرید
5000 تومان
دانلود مقاله ساختار و خواص حفاظتی پوشش‌های TiO2 بدست آمده با استفاده از روش سل-ژل

این مقاله روشی برای بدست آوردن پوشش‌های TiO2 از یک فاز مایع ارائه می‌دهد. پیش‌ماده تترا ایزوپروپیل ارتوتیتانات Ti(C3H7O)4 استفاده شد. تحلیل پراش اشعه‌ی ایکس نشان داد که پوشش TiO2 از نوع روتیل [...]

مشاهده و خرید
9000 تومان
دانلود مقاله آماده‌سازی سل-ژل و مطالعه‌ی خواص فیلم نازک TiO2 برای کاهش فتوکاتالیستی کروم (VI) در فرآیند فتوکاتالیز

در این مقاله یک روش سل-ژل با روش پوشش‌دهی غوطه‌وری برای آماده‌سازی فیلم‌های نازک TiO2 بی حرکت شده بر روی صفحات شیشه استفاده شده است. ساختار و مورفولوژی فیلم‌های نازک توسط پراش اشعه‌ی ایکس (XRD) و [...]

مشاهده و خرید
9000 تومان
دانلود مقاله آماده‌سازی فیلم TiO2 داپ شده با سریوم بر روی فولاد زنگ‌نزن ۳۰۴ و اثر ضدباکتری آن در حضور باکتری کاهنده‌ی سولفات (SRB)

فیلم TiO2 داپ شده با سریوم با فعالیت ضدباکتریایی بر روی فولاد زنگ‌نزن 304 توسط فرآیند سل-ژل آماده شد. مشخص شد که یون‌های سریوم داپ شده اثر کاهنده‌ای بر روی تبدیل فاز از TiO2 آمورف به TiO2 آناتیس [...]

مشاهده و خرید
10000 تومان
دانلود مقاله آماده‌سازی و خواص حفاظت از خوردگی پوشش‌های نانوذره‌ی اکسیدی داپ شده با بازدارنده آلی

زیرلایه‌ی فلزی قبل از اعمال رنگ آلی پیش عملیات می‌شوند تا چسبندگی بین پلیمر و فلز بهبود یافته و حفاظت خوردگی طولانی مدت فراهم شود. SiO2, ZrO2, Al2O3, TiO2 و CeO2, و غیره تماماً پایداری شیمیایی [...]

مشاهده و خرید
4000 تومان
دانلود مقاله آماده‌سازی و تعیین خواص فیلم‌های نازک TiO2 توسط فرآیند روش سل-ژل

فیلم‌های نازک دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) توسط فرآیند سل-ژل بر روی کشوی میکروسکوپ تهیه شده‌اند. آماده‌سازی محلول پوشاننده با روش طراحی آزمایش متعامد بررسی شده است و دما و زمان عملیات حرارتی که خواص [...]

مشاهده و خرید
10000 تومان
دانلود مقاله آماده‌سازی و تعیین خواص فیلم نازک TiO2 توسط روش سل-ژل

فیلم‌های نازک دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) توسط فرآیند سل-ژل با استفاده از ایزوپروپکسید تیتانیوم [Ti(O-i-C3H7)4] بر روی زیرلایه‌ی شیشه و سیلیسیوم نشانده شده‌اند. پیکربندی پیوند فیلم‌های نازک TiO2 با [...]

مشاهده و خرید
14000 تومان
دانلود مقاله فعالیت فتوکاتالیستی، اثر ضدباکتریایی و آب‌دوستی در اثر نور فیلم‌های TiO2 پوشش داده شده بر روی زیرلایه‌ی فولاد زنگ‌نزن

نشان داده شده است که فیلم‌های TiO2 شفاف بر روی فولاد زنگ‌نزن تهیه شده توسط پوشش‌دهی غوطه‌وری در یک محلول ریزامولسیون غیریونی فعالیت فتوکاتالیستی بسیار بیشتری نسبت به پوشش‌های روی شیشه دارند. [...]

مشاهده و خرید
16000 تومان
دانلود مقاله افزایش حفاظت خوردگی فولاد زنگ‌نزن AISI 304 توسط فیلم‌های نانوساختار سل-ژل TiO2

فیلم‌های نازک نانوساختار TiO2 بر روی فولاد زنگ‌نزن آستنیتی AISI 304 توسط فرآیند سل-ژل به روش پوشش‌دهی غوطه‌وری لایه نشانی شدند. تأثیر تعداد لایه‌ها، افزودن پلی‌اتیلن گلیکول (PEG) در محلول اولیه، [...]

مشاهده و خرید
13000 تومان
دانلود مقاله سنتز فیلم‌های نازک و ذرات نانوکریستال فوتوکاتالیست TiO2 با استفاده از روش سل-ژل اصلاح شده با روکنشگرهای غیریونی

یک روش سل-ژل ساده برای آماده‌سازی فیلم‌های نازک و ذرات نانوکریستال فوتوکاتالیست TiO2 در 500°C ایجاد شده است. سنتز شامل یک روش شیمیایی جدید بود که از مولکول‌های روکنشگر غیریونی به عنوان یک عامل [...]

مشاهده و خرید
11000 تومان
دانلود مقاله حفاظت خوردگی فولاد نرم با بکاربردن پوشش نانوذره TiO2 با روش سل-ژل

پوشش‌های نانوذره TiO2 دارای خواص حرارتی و الکتریکی خوب بوده و در محیط‌های دمای بالا مقاوم به اکسیداسیون، خوردگی، فرسایش و سایش هستند. این خاصیت یک عامل بسیار مهم در کاربردهایی چون خطوط لوله، [...]

مشاهده و خرید
8000 تومان
دانلود مقاله تعیین خواص و فعالیت‌های فتوکاتالیستی فیلم‌های نازک دی‌اکسید تیتانیوم نانو

فیلم‌های نازک دی‌اکسید تیتانیوم با مساحت سطحی بالا توسط روش پوشش‌دهی غوطه‌وری سل-ژل آماده‌سازی شده‌اند. در این خصوص، محلول‌های نانو اکسید تیتانیوم با فعالیت فتوکاتالیستی بالا با انحلال آلکوکسید [...]

مشاهده و خرید
11000 تومان
دانلود مقاله کاربرد روش آماری تاگوچی برای بهینه‌سازی سنتز نانوذرات TiO2  توسط روش سل-ژل گرمابی

نانوذرات TiO2 توسط روش سل-ژل گرمابی سنتز شدند. پارامترهای آماده‌سازی شامل مقدار pH، مقدار آب، مقدار تترا ایزوپروپکسید تیتانیوم، دما و زمان فرآیند گرمابی توسط آزمایشات آماری تاگوچی بررسی شدند تا [...]

مشاهده و خرید
12000 تومان
دانلود مقاله سنتز، تعیین خواص و خواص فتوکاتالیستی فیلم‌های سل-ژل TiO2

کاربرد فتوکاتالیز ناهمگن به عنوان یک فرآیند اکسیداسیون پیشرفته (AOP) برای تخریب رنگ فعال ثابت شده با استفاده از TiO2 بی حرکت شده به عنوان فتوکاتالیست تشریح شده است. محلول‌های آغازین TiO2 با و [...]

مشاهده و خرید
8000 تومان
دانلود مقاله جلوگیری از خوردگی میکروبی در تأسیسات آبی با بکار بردن پوشش نانوذرات TiO2

تمام کشورهای سراسر دنیا هر ساله مقادیر زیادی از درآمدهای ناخالص ملی‌شان را برای جلوگیری از خوردگی یا برای فائق آمدن بر اثرات آن خرج می‌کنند که اغلب حدود 1% تا 5% محصول ناخالص ملی‌شان را شامل [...]

مشاهده و خرید
11000 تومان
دانلود مقاله حفاظت خوردگی فولاد زنگ‌نزن ۳۱۶ L توسط پوشش نانوذره TiO2 تهیه شده توسط روش سل-ژل

یک پوشش نانوذره TiO2 یکنواخت بر روی فولادها با استفاده از روش سل-ژل و عملیات متعاقب گرمابی تهیه شده است. مورفولوژی و ساختار پوشش‌ها توسط میکروسکوپ نیروی اتمی و پراش اشعه‌ی ایکس تحلیل شدند. عملکرد [...]

مشاهده و خرید