دانلود پروژه جلوگیری از اکسیداسیون در پیش نورد و نورد نهایی
39000 تومان
دانلود پروژه جلوگیری از اکسیداسیون در پیش نورد و نورد نهایی

هدف این بسته‌ی تحقیقی بررسی دسته‌های مختلف مفاهیم حفاظت اکسیداسیون در حین نورد گرم با آزمایش کردن توانایی آن‌ها برای حفاظت از سطح است. این مقوله نیازمند توسعه‌ی روش‌های اِعمال مناسب خواهد بود. [...]

مشاهده و خرید
12000 تومان
دانلود مقاله نقش پوسته‌های محافظ در افزایش مقاومت به اکسیداسیون

پیشرفت پیوسته‌ای در توسعه‌ی آلیاژهای کار شده‌ی حاوی نیکل برای استفاده در محیط‌های اکسید کننده‌ی دمای بالا وجود دارد. رشد دانش بنیانی نقش پوسته‌ها در افزایش مقاومت به اکسیداسیون در این پیشرفت نقش [...]

مشاهده و خرید
10000 تومان
دانلود مقاله مطالعه‌ی اثر گاز محافظ بر روی جوشکاری لیزری آلیاژهای آلومینیوم AA5083 توسط بررسی طیف‌نمایی در فرآیند

در جوشکاری لیزری، گاز محافظ معمولاً برای پایدار کردن فرآیند جوشکاری، بهبود ویژگی‌های اتصالات جوشکاری شده و حفاظت از درز جوش شده در برابر اکسیداسیون استفاده می‌شود. علاوه بر نوع گاز محافظ استفاده [...]

مشاهده و خرید
13000 تومان
دانلود مقاله مطالعه‌ی جذب سطحی و اکسیداسیون ضد اکسنده‌ی روتین توسط ولت‌سنجی چرخه‌ای – ولت جذب سنجی

رفتار جذب سطحی و اکسیداسیون روتین توسط الکتروشیمی طیف سنجی در یک سلول الکتروشیمیایی لایه نازک با مسیر-نوری طویل با یک الکترود گرافیت-مومی مورد مطالعه قرار گرفت. طیف ماورای بنفش دینامیک روتین تحت [...]

مشاهده و خرید
4000 تومان
دانلود مقاله یک روش تازه برای سنتز الکتروشیمیایی ۴-مورفولین-۲-(آریسولفونیل)بنزن آمین‌ها

سنتز الکتروشیمیایی 4-مورفولین-2-(آریسولفونیل)بنزن آمین‌ها با استفاده از اکسیداسیون الکتروشیمیایی 4-مورفولین آنولین در حضور اسیدهای آرنسولفینیک در یک الکترود کربنی در محلول آبی انجام شد. [...]

مشاهده و خرید
8000 تومان
دانلود مقاله سنتر الکتروشیمیایی جفتی مشتقات جدید سولفون‌های آلی

اکسیداسیون الکتروشیمیایی «4-آمینوکتکول (2) تولید شده به روش کاتدی»، در حضور 4-تولوئن سولفینیک اسید (4a ) و اسید بنزن سولفونیک (4b) به عنوان هسته دوست با استفاده از ولت سنجی چرخه‌ای و کولن سنجی [...]

مشاهده و خرید
2000 تومان
دانلود مقاله مطالعه‌ی کاهش و اکسایش محلول با استفاده ازالکترود دیسک حلقه چرخان

پتانسیل معمول عملی یک باتری لیتیومی بین 0 و 5 ولت می‌باشد، این محدوده کمتر از محدوده‌ی ترمودینامیکی بیشتر محلول‌های آلی است که در این باتری به کار می‌روند. بنابراین این محلول‌ها ممکن است در حین [...]

مشاهده و خرید
19000 تومان
دانلود مقاله آنالیز سینتیک اکسیداسیون الکتریکی آمونیاک با استفاده از یک الکترود دیسکی چرخان

سینتیک‌های اکسیداسیون الکتریکی آمونیاک در محیط قلیایی با استفاده از یک سیستم الکترود دیسکی چرخان (RDE) مورد بازبینی قرار گرفت. یک کاتالیست الکتریکی با خواص شناخته شده برای اکسیداسیون آمونیاک، با [...]

مشاهده و خرید
9000 تومان
دانلود مقاله تجمعات باکتریایی در یک سیستم جمع‌آوری و انتقال نفت (چین)

تجمعات باکتریایی در نفت خام و نیز آب موجود در سیستم تولید میدانی نفت از یک سیستم جمع‌آوری و انتقال نفت در میدان نفتی چانگ کینگ در چین توسط آنالیز «تغییر آرام الکتروفورسیس ژل» 15S rRNA (DGGE) و [...]

مشاهده و خرید