6000 تومان
دانلود مقاله رنگ‌زدایی پساب نساجیِ با آلودگی بالا توسط فرآیند اکسیداسیون الکتروشیمیایی غیرمستقیم

تحقیق حاضر تلاش دارد که یک پساب منسوجات مصنوعی حاوی رنگ ایندیگو را توسط اکسیداسیون الکتریکی غیرمستقیم تصفیه کند. فرآیند تخریب الکتروشیمیایی با استفاده از گرافیت به عنوان کاتد و فولاد زنگ‌نزن به [...]

مشاهده و خرید
4000 تومان
دانلود مقاله یک روش تازه برای سنتز الکتروشیمیایی ۴-مورفولین-۲-(آریسولفونیل)بنزن آمین‌ها

سنتز الکتروشیمیایی 4-مورفولین-2-(آریسولفونیل)بنزن آمین‌ها با استفاده از اکسیداسیون الکتروشیمیایی 4-مورفولین آنولین در حضور اسیدهای آرنسولفینیک در یک الکترود کربنی در محلول آبی انجام شد. [...]

مشاهده و خرید
8000 تومان
دانلود مقاله سنتر الکتروشیمیایی جفتی مشتقات جدید سولفون‌های آلی

اکسیداسیون الکتروشیمیایی «4-آمینوکتکول (2) تولید شده به روش کاتدی»، در حضور 4-تولوئن سولفینیک اسید (4a ) و اسید بنزن سولفونیک (4b) به عنوان هسته دوست با استفاده از ولت سنجی چرخه‌ای و کولن سنجی [...]

مشاهده و خرید