دانلود پروژه درک اساسی خوردگی جوش
15000 تومان
دانلود پروژه درک اساسی خوردگی جوش

شکست خوردگی جوش‌ها با وجود این که فلز پایه و فلز پرکننده‌ی مناسب انتخاب شده باشند، کدهای صنعتی و استانداردها رعایت شده باشند و جوش‌های نشانده شده نفوذ کامل و شکل و طرح مناسبی داشته باشند نیز رخ [...]

مشاهده و خرید
9000 تومان
دانلود مقاله مشاهدات درجای دگرگونی‌های فازی در حین انجماد و سرمایش جوش‌های فولاد زنگ‌نزن آستنیتی با استفاده از پراش اشعه‌ی ایکس زمان-ثابت

ریزساختار بسیاری از فولادهای زنگ‌نزن سری AISI 300 شامل ترکیبی از فاز آستنیت γ و فریت δ می‌باشد [1-4]. آستنیت که پارامغناطیس است یک ساختار کریستالی مکعب با وجوه مرکزدار (fcc) دارد و فاز غالب این [...]

مشاهده و خرید
7000 تومان
دانلود مقاله پیشرفت انجماد جهت‌دار در تولید مواد پیشرفته

بیشتر مواد از نظر مکانیکی و یا فیزیکی ناهمسانگرد هستند. رشد دادن مواد در امتداد جهت‌های خاصی توسط روش انجماد جهت‌دار می‌تواند خواص ساختاری و عملکردی آن‌ها را بهبود بخشد. مقاله‌ی حاضر تلاش خواهد [...]

مشاهده و خرید
5000 تومان
دانلود مقاله وابستگی جهت‌گیری فریت باریک در آلیاژ Fe-Cr-Ni در حین انجماد جهت‌دار

مورفولوژی و کریستالوگرافی فریت باریک در یک آلیاژ Fe-Cr-Ni در حین انجماد توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) بررسی شدند. مکانیزم تشکیل فریت باریک موازی در حین انجماد بر اساس رابطه‌ی کریستالوگرافی [...]

مشاهده و خرید
5000 تومان
دانلود مقاله افزایش شدید تعداد دندریت‌های انجماد جهت‌دار سوپرآلیاژ DZ417G توسط یک میدان مغناطیس استاتیک پرقدرت‌

نتایج نشان می‌دهد که تعداد دندریت‌ها در واحد سطح برای انجماد سوپرآلیاژ DZ417 با میدان مغناطیس استاتیک قوی در سرعت‌های کشش و شیب‌های دمایی مختلف افزایش می‌یابد. با افزایش شدت میدان مغناطیسی، تعداد [...]

مشاهده و خرید