13000 تومان
دانلود مقاله آماده‌سازی NdNi5 با استفاده از کاهش الکتروشیمیایی ترکیب NiO-Nd2O3 در LiCl مذاب

آلیاژ NdNi5 از طریق کاهش الکتروشیمیایی مستقیم یک مخلوط جامد NiO-Nd2O3 در LiCl مذاب آماده شد. اثر ولتاژ پیل، دمای واکنش و ترکیب مخلوط بر روی الکترولیز بر حسب قابلیت کاهش Nd2O3 تعیین شده است. کاهش [...]

مشاهده و خرید
15000 تومان
دانلود مقاله اثر کامپوزیت W-TiO2 برای کنترل خوردگی میکروبیولوژیک بر روی فولاد گالوانیزه

میکروارگانیسم‌ها تمایل به تجمع بر روی سطح فلز/آلیاژ در محیط طبیعی دارند که منجر به از دست رفتن کاربرد قطعه می‌گردد. خوردگی میکروبی یا زیست خوردگی معمولاً نرخ خوردگی مواد فولادی را افزایش می‌دهد و [...]

مشاهده و خرید
16000 تومان
دانلود مقاله افزایش حفاظت خوردگی فولاد زنگ‌نزن AISI 304 توسط فیلم‌های نانوساختار سل-ژل TiO2

فیلم‌های نازک نانوساختار TiO2 بر روی فولاد زنگ‌نزن آستنیتی AISI 304 توسط فرآیند سل-ژل به روش پوشش‌دهی غوطه‌وری لایه نشانی شدند. تأثیر تعداد لایه‌ها، افزودن پلی‌اتیلن گلیکول (PEG) در محلول اولیه، [...]

مشاهده و خرید
11000 تومان
دانلود مقاله حفاظت خوردگی فولاد نرم با بکاربردن پوشش نانوذره TiO2 با روش سل-ژل

پوشش‌های نانوذره TiO2 دارای خواص حرارتی و الکتریکی خوب بوده و در محیط‌های دمای بالا مقاوم به اکسیداسیون، خوردگی، فرسایش و سایش هستند. این خاصیت یک عامل بسیار مهم در کاربردهایی چون خطوط لوله، [...]

مشاهده و خرید
11000 تومان
دانلود مقاله حفاظت خوردگی فولاد زنگ‌نزن ۳۱۶ L توسط پوشش نانوذره TiO2 تهیه شده توسط روش سل-ژل

یک پوشش نانوذره TiO2 یکنواخت بر روی فولادها با استفاده از روش سل-ژل و عملیات متعاقب گرمابی تهیه شده است. مورفولوژی و ساختار پوشش‌ها توسط میکروسکوپ نیروی اتمی و پراش اشعه‌ی ایکس تحلیل شدند. عملکرد [...]

مشاهده و خرید
8000 تومان
دانلود مقاله خواص شیمیایی و الکتروشیمیایی فیلم‌های نازک اکسید مولیبدن تهیه شده توسط لایه‌نشانی به کمک لیزر پالسی فعال

فیلم‌های نازک اکسید مولیبدن (MoO3) توسط لایه نشانی به کمک لیزر پالسی (PLD) در محدوده‌ی دمایی وسیع دمای رشد، 30-500 درجه‌ی سانتیگراد آماده شدند. ترکیب شیمیایی، ساختار کریستالی و خواص الکتروشیمیایی [...]

مشاهده و خرید
7000 تومان
دانلود مقاله مطالعات نوری، ساختاری و الکتروشیمیایی فیلم‌های نازک اکسید مولیبدن با ساختار نانومیله

فیلم‌های نازک MoO3 از روش پوشش‌دهی غوطه‌وری سل-ژل بر روی زیرلایه‌ی شیشه و شیشه‌ی FTO آماده شدند. خواص نوری و دیگر خواص فیلم‌های چندلایه‌ی MoO3 با 2-10 لایه بررسی شدند. فیلم‌های MoO3 با استفاده از [...]

مشاهده و خرید
4000 تومان
دانلود مقاله آزمون خوردگی هیدرات‌های نمک و فلزات مخزن برای ذخیره‌ی انرژی الکتروشیمیایی

در بین تمام مواد ترموشیمیایی برای ذخیره‌ی انرژی حرارتی، به نظر می‌رسد که هیدرات‌های نمک نویدبخش‌ترین آن‌ها باشند. هیدرات‌های نمک بیشترین دانسیته‌های انرژی را به ارمغان می‌آورند ولی نقطه ضعف اصلی [...]

مشاهده و خرید
14000 تومان
دانلود مقاله مشخصات الکتروشیمیایی و شبیه‌سازی محاسباتی دینامیک جریان خوردگی تشدید شده توسط جریان فولاد X65 در یک آب میدان نفتی اشباع شده از CO2

خوردگی تشدید شده توسط جریان (FAC) یک خط لوله‌ی فولاد X65 در یک آب اشباع از CO2 توسط اندازه‌گیری‌های الکتروشیمیایی و شبیه‌سازی محاسباتی دینامیکی جریان (CFD)بر روی میکروالکترودهای نصب شده بر روی [...]

مشاهده و خرید
8000 تومان
دانلود مقاله حذف آفت‌کش‌ها از فاضلاب به روش‌های الکتروشیمیایی- یک روش مقایسه‌ای

سه روش الکتروشیمیایی متفاوت با نام‌های اکسیداسیون الکتریکی، انعقاد الکتریکی و الکترو-فنتون برای آفت‌کش فاضلاب (شامل متیل پاراتیون، آترازین و تریازوفوس) برای این تحقیق انتخاب شدند. آزمایش‌ها در [...]

مشاهده و خرید
13000 تومان
دانلود مقاله مطالعه‌ی جذب سطحی و اکسیداسیون ضد اکسنده‌ی روتین توسط ولت‌سنجی چرخه‌ای – ولت جذب سنجی

رفتار جذب سطحی و اکسیداسیون روتین توسط الکتروشیمی طیف سنجی در یک سلول الکتروشیمیایی لایه نازک با مسیر-نوری طویل با یک الکترود گرافیت-مومی مورد مطالعه قرار گرفت. طیف ماورای بنفش دینامیک روتین تحت [...]

مشاهده و خرید
4000 تومان
دانلود مقاله یک روش تازه برای سنتز الکتروشیمیایی ۴-مورفولین-۲-(آریسولفونیل)بنزن آمین‌ها

سنتز الکتروشیمیایی 4-مورفولین-2-(آریسولفونیل)بنزن آمین‌ها با استفاده از اکسیداسیون الکتروشیمیایی 4-مورفولین آنولین در حضور اسیدهای آرنسولفینیک در یک الکترود کربنی در محلول آبی انجام شد. [...]

مشاهده و خرید
8000 تومان
دانلود مقاله سنتر الکتروشیمیایی جفتی مشتقات جدید سولفون‌های آلی

اکسیداسیون الکتروشیمیایی «4-آمینوکتکول (2) تولید شده به روش کاتدی»، در حضور 4-تولوئن سولفینیک اسید (4a ) و اسید بنزن سولفونیک (4b) به عنوان هسته دوست با استفاده از ولت سنجی چرخه‌ای و کولن سنجی [...]

مشاهده و خرید
4000 تومان
دانلود مقاله اثرات کمپلکس کنندهها و فعالسازهای سطحی بر روی رسوب و مراحل عریانسازی در آنالیز عریانسازی پتانسیل سنجی بر حسب زمان و ولتسنجی عریانسازی آندی: الزامات اندازهگیریهای تعریف شده‌ی خاص عملیاتی

اثر مواد گیاخاکی (هومیک)، تریون X-100 و شراب سرخ بر روی مراحل رسوب و عریان سازی در ولت‌سنجی عریان سازی آندی و آنالیز عریان سازی پتانسیل سنجی بر حسب زمان (CPSA) مس (II) و سرب (II) مورد بررسی قرار [...]

مشاهده و خرید