دانلود پروژه الکترود دیسکی چرخان
23000 تومان
دانلود پروژه الکترود دیسکی چرخان

الکترود دیسکی چرخان یک ابزار قوی الکتروشیمی است و کاربردی‌ترین الکترودی که می‌توانیم استفاده کنیم تا یک رفتار کاملاً هیدرودینامیکی داشته باشیم الکترود دیسکی چرخان است. رابطه‌ی انتقال جرم برای این [...]

مشاهده و خرید
2000 تومان
دانلود مقاله مطالعه‌ی کاهش و اکسایش محلول با استفاده ازالکترود دیسک حلقه چرخان

پتانسیل معمول عملی یک باتری لیتیومی بین 0 و 5 ولت می‌باشد، این محدوده کمتر از محدوده‌ی ترمودینامیکی بیشتر محلول‌های آلی است که در این باتری به کار می‌روند. بنابراین این محلول‌ها ممکن است در حین [...]

مشاهده و خرید