دانلود پروژه الکترود دیسکی چرخان
23000 تومان
دانلود پروژه الکترود دیسکی چرخان

الکترود دیسکی چرخان یک ابزار قوی الکتروشیمی است و کاربردی‌ترین الکترودی که می‌توانیم استفاده کنیم تا یک رفتار کاملاً هیدرودینامیکی داشته باشیم الکترود دیسکی چرخان است. رابطه‌ی انتقال جرم برای این [...]

مشاهده و خرید
12000 تومان
دانلود مقاله بررسی بازدارنده‌های خوردگی میدان‌های نفتی در محیط‌های حاوی CO2 : یک تحقیق سینتیکی

بازدارنده‌های خوردگی که تشکیل فیلم می‌دهند به طور وسیعی در کنترل خوردگی فولاد در کارخانجات تولید نفت و گاز استفاده می‌شوند. کاربرد این بازدارنده‌ها مربوط به پایداری و تولید دوباره‌ی فیلم محافظ [...]

مشاهده و خرید
2000 تومان
دانلود مقاله مطالعه‌ی کاهش و اکسایش محلول با استفاده ازالکترود دیسک حلقه چرخان

پتانسیل معمول عملی یک باتری لیتیومی بین 0 و 5 ولت می‌باشد، این محدوده کمتر از محدوده‌ی ترمودینامیکی بیشتر محلول‌های آلی است که در این باتری به کار می‌روند. بنابراین این محلول‌ها ممکن است در حین [...]

مشاهده و خرید
19000 تومان
دانلود مقاله آنالیز سینتیک اکسیداسیون الکتریکی آمونیاک با استفاده از یک الکترود دیسکی چرخان

سینتیک‌های اکسیداسیون الکتریکی آمونیاک در محیط قلیایی با استفاده از یک سیستم الکترود دیسکی چرخان (RDE) مورد بازبینی قرار گرفت. یک کاتالیست الکتریکی با خواص شناخته شده برای اکسیداسیون آمونیاک، با [...]

مشاهده و خرید