13000 تومان
دانلود مقاله مدل‌سازی ترمودینامیک استحاله منظم/نامنظم شدن ساختار مکعبی با وجوه مرکزدار در سیستم کبالت-پلاتین

تحقیق حاضر گزارشی در مورد مدلسازی سیستم کبالت-پلاتین با فازهای منظم مکعب با وجوه مرکز دار با ساختارهای L10 و L12 با استفاده از روش کلفاد (CALPHAD) است. فازهای مایع، hcp و fcc به عنوان محلول‌های [...]

مشاهده و خرید