9000 تومان
دانلود مقاله یک آنالیز تجمعی پیشرفته برای هدایت حرارت گذرا در هندسه‌های مختلف با تولید گرما

این مقاله با بکار گرفتن روش تقریب چندجمله‌ای (PAM) به آنالیز هدایت گرمای گذرای تک بعدی در هندسه‌ی کارتزین و استوانه‌ای ‌می‌پردازد. چهار مدل مختلف تحلیل شده‌اند که عبارتند از: شار گرمای خاص برای [...]

مشاهده و خرید
4000 تومان
دانلود مقاله استفاده از ولت‌سنجی عریان سازی آندی برای تعیین آنتیموان در خاک‌ها

شرایط تعیین آنتیموان (V) با استفاده از ولت‌سنجی عریان سازی آندی با روش تفاضل پالسی و الکترود معلق افت جیوه مورد آنالیز قرار گرفته است. آنتیموان با استفاده از مخلوط HCl+HNO3 (3:1) از خاک‌ها [...]

مشاهده و خرید