16000 تومان
دانلود مقاله تحول ریزساختاری و ویژگی های تغییر شکل آلیاژ منیزیوم AZ31 در حین خزش

یک بررسی بر روی تحول ریزساختاری و خصوصیات تغییر شکل آلیاژ منیزیوم AZ31 در حین خزش دمای بالا توسط اندازه‌گیری منحنی خزش و مشاهدات SEM و ميکروسکوپ الکتروني عبوري (TEM) انجام شده است. نتایج نشان [...]

مشاهده و خرید
13000 تومان
دانلود مقاله خزش آلیاژ منیزیوم AZ31: مقایسه‌ی رفتار فشاری و کششی

رفتار خزشی آلیاژ منیزیوم AZ31 در محدوده‌ی دمایی 423 تا 498 درجه‌ی کلوین توسط روش‌های آزمایش خزش فشاری موضعی و خزش کششی معمولی بررسی شد، تا همخوانی نتایج خزش بدست آمده توسط این دو روش بررسی شود. [...]

مشاهده و خرید
11000 تومان
دانلود مقاله اثر نورد گرمِ پس از جوشکاری بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی ورق آلیاژی منیزیوم AZ31

ورق آلیاژی نورد شده‌ی AZ31 توسط جوشکاری دوطرفه‌ی تنگستن گاز خنثی (TIG) جوش شد و سپس تابکاری شده و با کاهش‌های مختلف (سطح مقطع) نورد گرم شدند. اثر کاهش نورد بر روی ریزساختار، خواص کششی و میکروسختی [...]

مشاهده و خرید