دانلود مقاله اثر میدان مغناطیسی شدید بر روی رشد فاز بین‌فلزی در نفوذ جفتی نیکل-آلومینیوم
6000 تومان
دانلود مقاله اثر میدان مغناطیسی شدید بر روی رشد فاز بین‌فلزی در نفوذ جفتی نیکل-آلومینیوم

در این مقاله اثر میدان مغناطیسی شدید 12T بر روی رشد فاز بین‌فلزی در جفت‌های نفوذی Ni-Al مطالعه شد. معلوم شد که Ni2Al3 و NiAl3 تشکیل شده در جفت‌ها توسط روش ریختن آماده شده بودند. پس از تابکاری تحت [...]

مشاهده و خرید
5000 تومان
دانلود مقاله اثر میدان مغناطیسی بر روی رفتار نفوذی آلومینیوم در آلیاژ نیکل-آلومینیوم

اثر میدان مغناطیسی بر روی رفتار آلومینیوم در آلیاژ نیکل-آلومینیوم با استفاده از روش نفوذ جفتی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نفوذ آلومینیوم در جهت موازی با میدان مغناطیسی محدود شده بود [...]

مشاهده و خرید
12000 تومان
دانلود مقاله نرخ‌های خوردگی اتمسفری مس، فولاد گالوانیزه، فولاد کربني و آلومینیوم در ناحیه‌ی شهری سالوادور، BA، شمال برزیل

وسعت ساحل برزیل اثر افزاینده‌ای بر روی تخریب مواد می‌گذارد و این به خاطر شرایط دمای میانگین و رطوبت نسبی (RH%) می‌باشد که بسیار بیشتر از دیگر نواحی، مخصوصاً شمال و شمال شرقی برزیل می‌باشد. [...]

مشاهده و خرید
10000 تومان
دانلود مقاله تولید پیشرفته‌ی الماس به روش CVD بر روی زیرلایه‌های فولادی اصلاح شده توسط کاشت یون و پراکنش آلومینیوم

کربن گرافیتی در حین فرآیند ساخت الماس به روش CVD به صورت ترجیحی بر روی زیرلایه‌های فولادی تشکیل می‌شود که منجر به چسبندگی ضعیف فصل مشترک بهمراه تخریب شدید زیرلایه در اثر کربن‌دهی می‌گردد. در اين [...]

مشاهده و خرید
14000 تومان
دانلود مقاله کاهش میزان تخلخل تولید شده در حین جوشکاری لیزری Nd:YAG آلیاژهای آلومینیوم A356 و AA5083

تشکیل تخلخل در آلیاژهای آلومینیوم تا حد زیادی توسط مقدار عناصر با نقطه‌ی تبخیر پایین (منیزیوم، روی) یا با ناپایداری فرآیند مثل بسته شدن جاکلیدی که تمایل به به دام انداختن گازها در حین جوشکاری [...]

مشاهده و خرید
7000 تومان
دانلود مقاله تاثیر فاز آخال و ذرات فاز دوم در تاول هیدروژنی در آهن

رابطه‌ی بین فاز ثانویه وذرات آخال و تاول‌های هیدروژنی یک آهن صنعتی از طریق مشاهده‌ی مستقیم تاول‌های باز توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی با یک سیستم طیف‌سنجی تفرق انرژی (EDS) و یک آنالیز آماری بررسی [...]

مشاهده و خرید