دانلود مقاله اصلاح سطحی مونل K-500 توسط فرآیند کاشت یون منبع پلاسما
6000 تومان
دانلود مقاله اصلاح سطحی مونل K-500 توسط فرآیند کاشت یون منبع پلاسما

سری مونل آلیاژهای پایه نیکل (نوع نیکل-مس) برای قطعاتی مثل یاتاقان‌ها و شفت‌های محیط‌های بسیار مغناطیسی جذاب هستند به دلیل ویژگی‌های غیرمغناطیسی بهمراه مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون عالی در دماهای [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله بررسی تجربی اثر جوش تعمیری چندتایی بر روی ریزساختار، سختی و تنش پسماند برای یک ورق روکش فولاد زنگ‌نزن
13000 تومان
دانلود مقاله بررسی تجربی اثر جوش تعمیری چندتایی بر روی ریزساختار، سختی و تنش پسماند برای یک ورق روکش فولاد زنگ‌نزن

این مقاله یک بررسی تجربی بر روی جوش تعمیری چندتایی در یک ورق روکش فولاد زنگ‌نزن ارائه می‌دهد. چهار نمونه‌ی جوش به ترتیب با یک، دو، سه و چهار تعمیر در یک ناحیه‌ی یکسان آماده شدند تا تغییرات [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله دانه‌های آلومینای γ نیمه متخلخل به دست آمده از روش سل-ژل
13000 تومان
دانلود مقاله دانه‌های آلومینای γ نیمه متخلخل به دست آمده از روش سل-ژل

سنتز سُل‌های بوهمیت پایدار و خواص ساختاری آلومینای γ بدست آمده از سل-ژل با استفاده از آلکوکسیدها، پودرهای تجاری بوهمیت و کلرید آلومینیوم برای آماده‌سازی مقرون به صرفه‌ی دانه‌های آلومینای γ [...]

مشاهده و خرید
8000 تومان
دانلود مقاله یک روش جدید آسان برای سنتز γ-Al2O3 نیمه متخلخل با مساحت سطحی بالا و فعالیت کاتالیستی

تحقیق حاضر یک روش جدید برای تهیه‌ی γ-Al2O3 نیمه متخلخل با مساحت سطحی بالا را با کلسینه کردن کنترل شده‌ی نیترات Al (III) با اوره ارائه می‌کند. کاتالیست آلومینای بدست آمده توسط XRD، همدماهای [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله تغییر شکل پوسته‌ی اکسیدی بر روی سطح فولاد در حین نورد گرم
8000 تومان
دانلود مقاله تغییر شکل پوسته‌ی اکسیدی بر روی سطح فولاد در حین نورد گرم

با وجود اینکه پوسته‌ی اکسیدی اثر چشمگیری بر روی کیفیت سطحی محصولات کار گرم شده می‌گذارد، تغییر شکل پوسته در حین کار گرم به اندازه‌ی کافی فهمیده نشده است. در اين تحقيق مؤلفان یک روش تجربی برای [...]

مشاهده و خرید
13000 تومان
دانلود مقاله آماده‌سازی NdNi5 با استفاده از کاهش الکتروشیمیایی ترکیب NiO-Nd2O3 در LiCl مذاب

آلیاژ NdNi5 از طریق کاهش الکتروشیمیایی مستقیم یک مخلوط جامد NiO-Nd2O3 در LiCl مذاب آماده شد. اثر ولتاژ پیل، دمای واکنش و ترکیب مخلوط بر روی الکترولیز بر حسب قابلیت کاهش Nd2O3 تعیین شده است. کاهش [...]

مشاهده و خرید
12000 تومان
دانلود مقاله نقش پوسته‌های محافظ در افزایش مقاومت به اکسیداسیون

پیشرفت پیوسته‌ای در توسعه‌ی آلیاژهای کار شده‌ی حاوی نیکل برای استفاده در محیط‌های اکسید کننده‌ی دمای بالا وجود دارد. رشد دانش بنیانی نقش پوسته‌ها در افزایش مقاومت به اکسیداسیون در این پیشرفت نقش [...]

مشاهده و خرید
9000 تومان
دانلود مقاله یک آنالیز تجمعی پیشرفته برای هدایت حرارت گذرا در هندسه‌های مختلف با تولید گرما

این مقاله با بکار گرفتن روش تقریب چندجمله‌ای (PAM) به آنالیز هدایت گرمای گذرای تک بعدی در هندسه‌ی کارتزین و استوانه‌ای ‌می‌پردازد. چهار مدل مختلف تحلیل شده‌اند که عبارتند از: شار گرمای خاص برای [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله خواص کارکردی کامپوزیت دوفلزی «فولاد زنگ‌نزن-آلیاژ TiNi» تولید شده توسط جوشکاری انفجاری
9000 تومان
دانلود مقاله خواص کارکردی کامپوزیت دوفلزی «فولاد زنگ‌نزن-آلیاژ TiNi» تولید شده توسط جوشکاری انفجاری

خواص کارکردی کامپوزیت دوفلزی «TiNi-فولاد زنگ‌نزن» تولید شده توسط جوشکاری انفجاری مطالعه شدند. اثر نسبت ضخامت لایه‌ی TiNi به ضخامت کلی نمونه و نیز اثر تغییر شکل ابتدایی بر روی کرنش قابل بازیابی و [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله اثر میدان مغناطیسی شدید بر روی دگرگونی همدما و ریزساختار پرلیت در یک فولاد هایپریوتکتوئید
8000 تومان
دانلود مقاله اثر میدان مغناطیسی شدید بر روی دگرگونی همدما و ریزساختار پرلیت در یک فولاد هایپریوتکتوئید

یک میدان مغناطیسی قوی در حین دگرگونی همدمای پرلیت از یک فولاد کربني هایپریوتکتوئید در سه دمای مختلف بکار گرفته شد. معلوم شد که میدان مغناطیسی اعمال شده می‌تواند نرخ دگرگونی و نرخ رشد دانه‌های [...]

مشاهده و خرید
9000 تومان
دانلود مقاله جهت‌گیری مغناطیسی رس نانترونیت در پراکندگی آبی و اثر آن بر روی نفوذ آب

نرخ نفوذ آب در پراکندگی‌های رس رقیق، به غلظت ذره، اندازه، شکل، تجمع و اندرکنش‌های میان آب-ذره بستگی دارد. از آنجاییکه ذرات رس نانترونیت از نظر مغناطیسی موازی با میدان مغناطیسی جهت می‌گیرند، [...]

مشاهده و خرید
دانلود مقاله اثر میدان مغناطیسی شدید بر روی رشد فاز بین‌فلزی در نفوذ جفتی نیکل-آلومینیوم
6000 تومان
دانلود مقاله اثر میدان مغناطیسی شدید بر روی رشد فاز بین‌فلزی در نفوذ جفتی نیکل-آلومینیوم

در این مقاله اثر میدان مغناطیسی شدید 12T بر روی رشد فاز بین‌فلزی در جفت‌های نفوذی Ni-Al مطالعه شد. معلوم شد که Ni2Al3 و NiAl3 تشکیل شده در جفت‌ها توسط روش ریختن آماده شده بودند. پس از تابکاری تحت [...]

مشاهده و خرید
5000 تومان
دانلود مقاله اثر میدان مغناطیسی بر روی رفتار نفوذی آلومینیوم در آلیاژ نیکل-آلومینیوم

اثر میدان مغناطیسی بر روی رفتار آلومینیوم در آلیاژ نیکل-آلومینیوم با استفاده از روش نفوذ جفتی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نفوذ آلومینیوم در جهت موازی با میدان مغناطیسی محدود شده بود [...]

مشاهده و خرید
12000 تومان
دانلود مقاله نرخ‌های خوردگی اتمسفری مس، فولاد گالوانیزه، فولاد کربني و آلومینیوم در ناحیه‌ی شهری سالوادور، BA، شمال برزیل

وسعت ساحل برزیل اثر افزاینده‌ای بر روی تخریب مواد می‌گذارد و این به خاطر شرایط دمای میانگین و رطوبت نسبی (RH%) می‌باشد که بسیار بیشتر از دیگر نواحی، مخصوصاً شمال و شمال شرقی برزیل می‌باشد. [...]

مشاهده و خرید
23000 تومان
دانلود مقاله رفتار مکانیکی دمای بالای دیرگدازهای Al2O3-MgO-C برای کاربردهای فولادسازی

مزایای دیرگدازهایAl2O3-MgO-C (AMC) عمدتاً توسط وارد کردن گرافیت و تشکیل اسپینل توسط واکنش جامد بین آلومینا و اکسید منیزیوم حاصل می‌شود. از نظر اجزای دیگر دیرگدازهای اکسیدی-C (مانند آجرهای MgO-C) [...]

مشاهده و خرید
12000 تومان
دانلود مقاله تشکیل درجای اسپینل در مواد فیلتر Al2O3-MgO-C برای فیلتر کردن ذوب فولاد

سرامیک‌های پایه اسپینل برای فیلتر کردن فولاد مذاب، از یک ترکیب پیش‌ماده‌های آلومینا، اکسید منیزیوم و کربن تهیه شدند. نمونه‌ها به شکل میله‌های عملیات حرارتی شده در دماهای مختلف یا به صورت [...]

مشاهده و خرید
16000 تومان
دانلود مقاله توسعه‌ی ترکیبات فیلتر با چسب کربن جدید برای فیلتر کردن مذاب فولاد

فیلترهای آلومینای با چسب کربنی برای فیلتر کردن فولاد مذاب به طور فزاینده‌ای توسط کارخانه‌های فولاد استفاده می‌شوند. پتانسیل آن‌ها با توجه به ویژگی‌های ماده و بازده فیلتراسیون هنوز به طور کامل [...]

مشاهده و خرید
11000 تومان
دانلود مقاله اثر پراکنده‌سازهای پلیمری بر روی پایداری پراکندگی سوسپانسیون آبی نانو TiO2 و کاربرد آن در رنگ لاتکس دیواره‌ی داخلی

اثرات SN5040 و پلی‌اتیلن گلیکول (PEG) به صورت منفرد و با هم بر روی پایداری پراکندگی سوسپانسیون آبی نانو TiO2 توسط طیف‌نمایی جذب ماورای بنفش-مرئی بررسی شدند. مکانیزم جذب این پراکنده‌سازها توسط [...]

مشاهده و خرید
15000 تومان
دانلود مقاله اثر کامپوزیت W-TiO2 برای کنترل خوردگی میکروبیولوژیک بر روی فولاد گالوانیزه

میکروارگانیسم‌ها تمایل به تجمع بر روی سطح فلز/آلیاژ در محیط طبیعی دارند که منجر به از دست رفتن کاربرد قطعه می‌گردد. خوردگی میکروبی یا زیست خوردگی معمولاً نرخ خوردگی مواد فولادی را افزایش می‌دهد و [...]

مشاهده و خرید
34000 تومان
دانلود مقاله مروری بر سنتز نانو TiO2 به روش سل-ژل و کاربردهای آن

نانومواد که به صورت ذرات با قطر بین 1 تا 100 نانومتر تعریف می‌شوند به خاطر خواص فیزیکی شیمیایی منحصر بفردی که دارند به طور وسیعی استفاده شده‌اند. در بین نانوذرات، دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) به طور [...]

مشاهده و خرید
5000 تومان
دانلود مقاله ساختار و خواص حفاظتی پوشش‌های TiO2 بدست آمده با استفاده از روش سل-ژل

این مقاله روشی برای بدست آوردن پوشش‌های TiO2 از یک فاز مایع ارائه می‌دهد. پیش‌ماده تترا ایزوپروپیل ارتوتیتانات Ti(C3H7O)4 استفاده شد. تحلیل پراش اشعه‌ی ایکس نشان داد که پوشش TiO2 از نوع روتیل [...]

مشاهده و خرید
9000 تومان
دانلود مقاله آماده‌سازی سل-ژل و مطالعه‌ی خواص فیلم نازک TiO2 برای کاهش فتوکاتالیستی کروم (VI) در فرآیند فتوکاتالیز

در این مقاله یک روش سل-ژل با روش پوشش‌دهی غوطه‌وری برای آماده‌سازی فیلم‌های نازک TiO2 بی حرکت شده بر روی صفحات شیشه استفاده شده است. ساختار و مورفولوژی فیلم‌های نازک توسط پراش اشعه‌ی ایکس (XRD) و [...]

مشاهده و خرید
9000 تومان
دانلود مقاله آماده‌سازی فیلم TiO2 داپ شده با سریوم بر روی فولاد زنگ‌نزن ۳۰۴ و اثر ضدباکتری آن در حضور باکتری کاهنده‌ی سولفات (SRB)

فیلم TiO2 داپ شده با سریوم با فعالیت ضدباکتریایی بر روی فولاد زنگ‌نزن 304 توسط فرآیند سل-ژل آماده شد. مشخص شد که یون‌های سریوم داپ شده اثر کاهنده‌ای بر روی تبدیل فاز از TiO2 آمورف به TiO2 آناتیس [...]

مشاهده و خرید
10000 تومان
دانلود مقاله آماده‌سازی و خواص حفاظت از خوردگی پوشش‌های نانوذره‌ی اکسیدی داپ شده با بازدارنده آلی

زیرلایه‌ی فلزی قبل از اعمال رنگ آلی پیش عملیات می‌شوند تا چسبندگی بین پلیمر و فلز بهبود یافته و حفاظت خوردگی طولانی مدت فراهم شود. SiO2, ZrO2, Al2O3, TiO2 و CeO2, و غیره تماماً پایداری شیمیایی [...]

مشاهده و خرید
4000 تومان
دانلود مقاله آماده‌سازی و تعیین خواص فیلم‌های نازک TiO2 توسط فرآیند روش سل-ژل

فیلم‌های نازک دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) توسط فرآیند سل-ژل بر روی کشوی میکروسکوپ تهیه شده‌اند. آماده‌سازی محلول پوشاننده با روش طراحی آزمایش متعامد بررسی شده است و دما و زمان عملیات حرارتی که خواص [...]

مشاهده و خرید
10000 تومان
دانلود مقاله آماده‌سازی و تعیین خواص فیلم نازک TiO2 توسط روش سل-ژل

فیلم‌های نازک دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) توسط فرآیند سل-ژل با استفاده از ایزوپروپکسید تیتانیوم [Ti(O-i-C3H7)4] بر روی زیرلایه‌ی شیشه و سیلیسیوم نشانده شده‌اند. پیکربندی پیوند فیلم‌های نازک TiO2 با [...]

مشاهده و خرید