7000 تومان
دانلود مقاله تأثیر استوکیومتری بر روی ترکیب فازی، رفتار حرارتی و خواص مغناطیسی ذرات هگزافریت باریوم آماده شده به روش SHS

ذرات مغناطیسی هگزافریت باریوم توسط روش سنتز دمای بالای خود پیشرونده (SHS) fh شروع حرارتی پودرهای مخلوط شده‌ی متراکم آهن، اکسید آهن و نیترات باریوم با استفاده از اجزای مولی مختلف (کلی) بین 9-12 [...]

مشاهده و خرید
10000 تومان
دانلود مقاله رفتار اصطکاکی و سایشی پوشش‌های آلیاژی الکترولس Ni-P و Ni-P-W

نیکل الکترولس (EN) به دلیل سختی بالا، ضخامت یکنواخت بعلاوه‌ی مقاومت به سایش و خوردگی عالی که دارد به عنوان یک پوشش سخت برای کاربردهای صنعتی مورد توجه قرار گرفته است. پوشش الکترولس Ni-P یک آلیاژ [...]

مشاهده و خرید
8000 تومان
دانلود مقاله تهیه‌ی کامپوزیت‌های ویسکر WC-SiC توسط پرس گرم و خواص مکانیکی آن‌ها

کامپوزیت‌های ویسکر WC و SiC (0-30% SiC) در دمای 1550 تا 1800 درجه‌ی سانتیگراد با استفاده از روش پرس گرم معروف به زینتر پلاسمای جرقه‌ای تولید شدند. کامپوزیت‌های بدست آمده از لحاظ محصولات واکنش و [...]

مشاهده و خرید
7000 تومان
دانلود مقاله تاثیر فاز آخال و ذرات فاز دوم در تاول هیدروژنی در آهن

رابطه‌ی بین فاز ثانویه وذرات آخال و تاول‌های هیدروژنی یک آهن صنعتی از طریق مشاهده‌ی مستقیم تاول‌های باز توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی با یک سیستم طیف‌سنجی تفرق انرژی (EDS) و یک آنالیز آماری بررسی [...]

مشاهده و خرید
8000 تومان
دانلود مقاله سنتر الکتروشیمیایی جفتی مشتقات جدید سولفون‌های آلی

اکسیداسیون الکتروشیمیایی «4-آمینوکتکول (2) تولید شده به روش کاتدی»، در حضور 4-تولوئن سولفینیک اسید (4a ) و اسید بنزن سولفونیک (4b) به عنوان هسته دوست با استفاده از ولت سنجی چرخه‌ای و کولن سنجی [...]

مشاهده و خرید
4000 تومان
دانلود مقاله استفاده از ولت‌سنجی عریان سازی آندی برای تعیین آنتیموان در خاک‌ها

شرایط تعیین آنتیموان (V) با استفاده از ولت‌سنجی عریان سازی آندی با روش تفاضل پالسی و الکترود معلق افت جیوه مورد آنالیز قرار گرفته است. آنتیموان با استفاده از مخلوط HCl+HNO3 (3:1) از خاک‌ها [...]

مشاهده و خرید
6000 تومان
دانلود مقاله ساخت پودر نانوکریستالی هیدروکسی اپتایت کربناته از روش سل-ژل غیر آلکوکسیدی

پودر نانوکریستالی هیدروکسی اپتایت از روش سل-ژل غیر آلکوکسیدی ساخته شد. Ca(NO3)2 و P2O5 در اتانول مخلوط شدند و تولید یک سل پایدار نمودند. تست‌های STA، XRD و FTIR برای تعیین خواص پودرهای کلسینه [...]

مشاهده و خرید