13000 تومان
دانلود مقاله سنتز فیلم‌های نازک و ذرات نانوکریستال فوتوکاتالیست TiO2 با استفاده از روش سل-ژل اصلاح شده با روکنشگرهای غیریونی

یک روش سل-ژل ساده برای آماده‌سازی فیلم‌های نازک و ذرات نانوکریستال فوتوکاتالیست TiO2 در 500°C ایجاد شده است. سنتز شامل یک روش شیمیایی جدید بود که از مولکول‌های روکنشگر غیریونی به عنوان یک عامل [...]

مشاهده و خرید
8000 تومان
دانلود مقاله خواص شیمیایی و الکتروشیمیایی فیلم‌های نازک اکسید مولیبدن تهیه شده توسط لایه‌نشانی به کمک لیزر پالسی فعال

فیلم‌های نازک اکسید مولیبدن (MoO3) توسط لایه نشانی به کمک لیزر پالسی (PLD) در محدوده‌ی دمایی وسیع دمای رشد، 30-500 درجه‌ی سانتیگراد آماده شدند. ترکیب شیمیایی، ساختار کریستالی و خواص الکتروشیمیایی [...]

مشاهده و خرید
10000 تومان
دانلود مقاله رفتار زینترینگ و توسعه‌ی ریزساختار  بوکسیت هندی

در مطالعۀ رفتار زینتر و توسعۀ فاز با دمای زینتر که آغاز آن از 1650-1000 درجه‌ی سانتیگراد است از دو نوع بوکسیت (هیدرواکسید آلومینیوم) هندی با ناخالصی‌های مختلف استفاده شد. در توسعۀ فاز و تعیین [...]

مشاهده و خرید
16000 تومان
دانلود مقاله تحول ریزساختاری و ویژگی های تغییر شکل آلیاژ منیزیوم AZ31 در حین خزش

یک بررسی بر روی تحول ریزساختاری و خصوصیات تغییر شکل آلیاژ منیزیوم AZ31 در حین خزش دمای بالا توسط اندازه‌گیری منحنی خزش و مشاهدات SEM و ميکروسکوپ الکتروني عبوري (TEM) انجام شده است. نتایج نشان [...]

مشاهده و خرید
10000 تومان
دانلود مقاله مطالعه‌ی اثر گاز محافظ بر روی جوشکاری لیزری آلیاژهای آلومینیوم AA5083 توسط بررسی طیف‌نمایی در فرآیند

در جوشکاری لیزری، گاز محافظ معمولاً برای پایدار کردن فرآیند جوشکاری، بهبود ویژگی‌های اتصالات جوشکاری شده و حفاظت از درز جوش شده در برابر اکسیداسیون استفاده می‌شود. علاوه بر نوع گاز محافظ استفاده [...]

مشاهده و خرید
9000 تومان
دانلود مقاله اثر مضر خوردگی بر روی تخریب فرسایشی اتصالات الکتریکی

اتصالات الکتریکی کاربردهای صنعتی بسیار زیادی دارند، مثلا در حمل و نقل مدرن، هواپیماها، قطارها و اتومبیل‌ها. دستگاه‌های مکانیکی تحت ارتعاش قرار گرفته و جابجایی‌های در حد میکرو که بین سطوح مات [...]

مشاهده و خرید
6000 تومان
دانلود مقاله یک مدل تحلیلی افزایشی برای تحلیل کشش فنجانی – آنالیز و مدلسازی

هدف: این مقاله در نظر دارد که یک مدل تحلیلی برای فرآیند کشش فنجانی ارائه دهد که توسط آن تنش‌های اعمالی و کرنش‌های ایجاد شده در صفحه در هر مرحله از تغییر شکل را تا زمانیکه یک فنجان کامل شکل [...]

مشاهده و خرید