دانلود مقاله یک مدل نفوذ دو بعدی برای پیش‌بینی دگرگونی فازی: کاربرد آن در آستنیته کردن و همگن‌کردن فولادهای آهن-کربنی هیپویوتکتویید

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

15000 تومان – خرید

چکیده

یک مدل دوبعدی برای پیش‌بینی دگرگونی فازی نفوذی (برای مثال  به ) ارائه شده است. برای این منظور معادلات نفوذی در هر فاز (  و ) با استفاده از یک روش مشخص المان محدود برای یک شبکه‌ی معمولی هگزاگونال حل شدند. فصل مشترک /  با المان‌های خاص حجمی /  نشان داده شده است. یک المان حجمی  قبل از اینکه به  تبدیل شود به حالت فصل مشترک /  انتقال می‌یابد. این فرآیند به ما اجازه می‌دهد که جابجایی فصل مشترک را در حین بررسی شرایط جریان در فصل مشترک محاسبه کنیم. این مدل برای آستنیته کردن فولاد ساده کربنی هیپویوتکتویید در حین گرم کردن بکار رفته است. ریزساختارهای شبیه‌سازی شده حل شدن ذرات فریت در زمینه‌ی آستنیت در مراحل مختلف دگرگونی فاز را نشان می‌دهند. اثر ابعاد ریزساختار و نرخ گرمایش بر روی سینتیک دگرگونی هم به طور خاص بررسی شده است. دیاگرام‌های معکوس TTT که با این مدل بدست آمدند با نتایج تجربی از منابع مطالعاتی و نیز با پیش‌بینی‌های حاصل از یک محاسبات تک‌بعدی ساده‌تر مقایسه شدند. در پایان نشان داده شده است که ناپایداری‌های فصل مشترکی که منجر به تشکیل دندریت می‌شوند هم می‌توانند با چنین مدلی دوباره ایجاد شوند.

مقدمه

در سال‌های اخیر مدل‌سازی تشکیل ریزساختار در فرآوری مواد به صورت قابل ملاحظه‌ای پیشرفت کرده است مخصوصاً در زمینه ساختارهای تبلور مجدد یافته، تشکیل ساختار دانه‌ای در فرآیند انجماد و رشد دندریتی. مدل‌سازی تصاویری ارائه می‌دهد که ریزساختارهای واقعی را دوباره ایجاد می‌کنند. پیش‌بینی اثرات ریزساختاری و خواص مکانیکی نهایی اهمیت روزافزونی یافته است. با این وجود پیچیدگی دگرگونی‌های حالت جامد و حضور چندین فاز و مورفولوژی استفاده از این روش‌ها را در زمینه‌ی عملیات حرارتی فولادها محدود کرده است. اولین قدم برای مدل‌سازی عملیات حرارتی فولادها توجه به دگرگونی‌های فازی است که در حین گرمایش رخ می‌دهد چون حالت ریزساختار پس از گرمایش (جزء حجمی، همگنی غلظت و چگالی دانه‌های آستنیت) اثر مهمی بر روی سینتیک دگرگونی فازی در حین سرد کردن و بر روی خواص مکانیکی ایجاد شده در …

تعداد صفحات: ۱۱ صفحه پی‌دی‌اف انگلیسی + فایل ورد ترجمه فارسی

سال انتشار:  ۱۹۹۷

پاسخ دهید