دانلود مقاله یک مدل تحلیلی افزایشی برای تحلیل کشش فنجانی – آنالیز و مدلسازی

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6000 تومان – خرید

چکیده

هدف: این مقاله در نظر دارد که یک مدل تحلیلی برای فرآیند کشش فنجانی ارائه دهد که توسط آن تنش‌های اعمالی و کرنش‌های ایجاد شده در صفحه در هر مرحله از تغییر شکل را تا زمانیکه یک فنجان کامل شکل می‌گیرد، محاسبه نماید.

طراحی/روش شناسی/رویکرد: یک مدل تحلیلی توسط تعیین متغیرهای تنش و کرنش در صفحه، برای فرآیند کشش فنجانی ایجاد شده است. این مدل از روش تفاوت محدود و فرآیندهای عددی برای حل معادله‌، معادله‌ی پیوستگی و پلاستیسیته به سبک افزایشی استفاده می‌کند.

یافته‌ها: مدل تحلیلی ایجاد شده انطباق خوبی با نتایج تجربی موجود در تحقیقات قبلی دارد. همچنین معلوم شد که این مدل تحلیلی برای تعیین پارامترهای فرآیندهای مختلف نیز قابل استفاده است، زمانیکه بخواهیم تعیین کنیم که پارامترهای مختلف چگونه کشش فنجانی را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

محدودیت‌های تحقیق/استنباط: این مقاله شامل یک مدل تحلیلی برای تحلیل کشش عمیق فنجان‌های متقارن محوری می‌باشد. بنابراین مدل به عنوان یک راه حل برای بهینه‌سازی نیروی ورق نگهدارنده، برای جلوگیری از خراب شدن ورق توسط چروک شدن یا پاره شدن آن، استفاده می‌شود. همچنین این مدل برای حالت‌های تغییر شکل در فرآیند کشش عمیق نیز اطلاعاتی بدست می‌دهد.

استنباط‌های عملی: این تحقیق قسمتی از فرآیندی است که منجر به بهینه‌سازی طرح بارگذاری ورقه‌ی نگهدارنده می‌شود. فرآیند کامل که در دو قسمت تحقیق آورده شده است ممکن است برای به حداقل رساندن بار حداکثر سنبه یا کار انجام شده طی فرآیند کشش عمیق توسط اصلاح نیروی ورقه نگهدارنده و در همان زمان جلوگیری از چروک شدن یا پاره شدن ورقه بکار رود.

ابتکار/ارزش: ایجاد یک روش پیشگویانه/اصلاحی برای مشخص کردن مرزهای نامعلوم ورقه‌ی تحت تغییر شکل.

مقدمه

کشش سیم یک فرآیند کشش عمیق اساسی می‌باشد. بنابراین فهم مکانیک فرآیند کشش فنجانی به ما کمک می‌کند که پارامترهای عمومی که فرآیند کشش عمیق را تحت تاثیر می‌دهند را بفهمیم. دو روش کلی تحلیل وجود دارد؛ عملی و تحلیلی/عددی. تحلیل عملی ممکن است در تحلیل فرآیند برای تعیین پارامترهایی که یک محصول بدون عیب را تولید می‌کنند مفید باشد. هرچند که کار عملی …

تعداد صفحات: ۴ صفحه پی‌دی‌اف انگلیسی + فایل ورد ترجمه فارسی

سال انتشار:  ۲۰۰۶

 

پاسخ دهید