دانلود مقاله یک روش جدید آسان برای سنتز γ-Al2O3 نیمه متخلخل با مساحت سطحی بالا و فعالیت کاتالیستی

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

8000 تومان – خرید

چکيده

تحقیق حاضر یک روش جدید برای تهیه‌ی γ-Al2O3 نیمه متخلخل با مساحت سطحی بالا را با کلسینه کردن کنترل شده‌ی نیترات Al (III) با اوره ارائه می‌کند. کاتالیست آلومینای بدست آمده توسط XRD، همدماهای جذب/واجذب و اندازه‌گیری اسیدیته تعیین خواص شده است. فعالیت کاتالیستی برای آب‌زدایی متانول به منظور تشکیل دی متیل اتر بررسی شده است. این ماده تبدیل زیاد و گزینش‌پذیری ۱۰۰% به DME در مقایسه با دیگر آلومیناهای نیمه متخلخل و نیز کاتالیست‌های زئولیت نشان داد. این یافته‌ها با توجه به مساحت سطحی و قدرت مکان‌های اسیدی مورد بحث قرار گرفته‌اند.

مقدمه

پیشرفت‌ها در نانوفناوری به ایجاد نیاز فزاینده‌ای به مواد چند کاره منجر شده است. مواد نیمه متخلخل بسیار منظم به صورت کاتالیست‌های عالی عمل می‌کنند و این به دلیل مساحت سطحی بالا و عاملیت‌های سطحی آن‌ها می‌باشد. همچنین این مواد به عنوان ماده‌ی الکترود در پیل‌های سوختی استفاده می‌شوند. بهمین خاطر سنتز مواد نیمه متخلخل منظم در سال‌های اخیر تحقیقات زیادی را به خود معطوف نموده است. شیوه‌ی نوین استفاده از عوامل هادی ساختار برای سنتز، بعد جدیدی به سنتز مواد متخلخل افزوده است. با این وجود، معلوم شد که سنتز γ-Al2O3 بسیار دشوارتر است و بنابراین به عنوان کار چالش برانگیزی در نظر گرفته می‌شود [۱].

پیناوایا و همکاران [۲] ابتدا آلومینای نیمه متخلخل را با استفاده از آلکوکسید آلومینیوم از طریق یک روش گرمابی سنتز کردند. وادری و همکاران [۳] از اسید کاپرویک و اسید لوریک استفاده کردند و آلومینای نیمه متخلخل را سنتز کردند که مساحت سطحی ۷۱۰m2/g داشت ولی اندازه‌ی تخلخل آن در محدوده‌ی ریزتخلخل بود (۱۹ A).

تحقیق اخیر در این محدوده شامل روش سل ژل برای سنتز با استفاده از روکنشگرهایی مانند CTAB و قالب‌های غیریونی مانند Triton X-114 به عنوان عوامل هادی ساختاری می‌باشد [۴]. گزارش شده است که γ-Al2O3 بدست آمده مساحت سطحی بالایی دارد ولی استفاده از روکنشگرهای گران قیمت این روش را غیراقتصادی می‌کند.

ژانگ و همکاران [۵] سنتز γ-Al2O3 نیمه متخلخل با مساحت سطحی بالا را با استفاده از سیسیتم Al(NO3)3/NH3/urea/CTAB گزارش کردند. این ترکیب در ۱۰۰°C به مدت ۴۸ ساعت تحت عملیات گرمابی قرار گرفت. آن‌ها مشاهده کردند که با ترکیب تنهای Al(NO3)3/اوره مساحت سطحی بسیار کم ۱۵۸ m2/g با حجم تخلخل

تعداد صفحات: ۵ صفحه پی‌دی‌اف انگلیسی + فایل ورد ترجمه فارسی

سال انتشار:  ۲۰۱۰

پاسخ دهید