دانلود مقاله یک الگوریتم ترتیبی و تحلیل حساسیت خطا برای مسائل انتقال حرارت معکوس با منابع گرمای چندگانه

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

11000 تومان – خرید

چکيده

این مقاله یک روش ترتیبی برای تعیین پارامترهای ناشناخته برای مسائل هدایت حرارت معکوس پیشنهاد می‌کند که چندین منبع گرمایی  وابسته به زمان دارند. دو هدف اصلی در اين تحقيق وجود دارد، یک هدف بدست آوردن یک الگوریتم معکوس است که بتواند شرایط ناشناخته را به طور مؤثری پیش‌بینی کند و دیگری ایجاد یک تحلیل حساسیت برای بحث در مورد این مطلب است که چه چیزی باعث رشد خطاها می‌گردد. این تحقیق با توجه به منابع مطالعاتی در مورد IHCPها سه دستاورد عمده دارد که به صورت زیر هستند: (۱) پیشنهاد یک الگوریتم ترتیبی معکوس مؤثر که بتواند چندین پارامتر نامعلوم وابسته به زمان را به طور همزمان تعیین کند؛ (۲) تحقیق در مورد اینکه چرا در هنگام مواجه شدن با مسائل با خطاهای اندازه‌گیری زیاد روش مشخصه‌یابی تابع ترتیبی می‌تواند یک تخمین پایدار ولی غیردقیق ارائه دهد و (۳) بحث در مورد مسئله‌ی حساسیت و تحلیل عواملی که باعث رشد حساسیت خطا می‌شوند. سه مثال بکار رفته‌اند تا عملکرد روش پیشنهادی را نشان دهند و نتایج عددی نشان می‌دهند که تخمین‌های دقیقی را می‌توان با تخفیف دادن حساسیت خطا با لحاظ کردن خطای اندازه‌گیری بدست آورد.

مقدمه

مسائل هدایت حرارتی معکوس (IHCPs) در بسیاری از زمینه‌های علمی و مهندسی عملی طی چند دهه‌ی گذشته مورد بحث قرار بوده‌اند. برای مطالعات IHCPها، کار اصلی مربوط به تعیین پارامترهای نامعلوم است مانند قدرت منبع گرمایی، دمای مرزی، شار گرمای مرزی، خصوصیت حرایت، مرز هندسی و غیره، و نتایج چنین تحقیقاتی کاربردهای صنعتی زیادی دارند. با این حال در فرآیندهای یافتن پارامترهای نامعلوم، یک چالش حیاتی این است که آشفتگی ورودی کم منجر به خطای خروجی زیاد یا پخش نامطلوبی خواهد گشت. بدین معنی که ویژگی بد شکل نوعی برای مسائل معکوس باید تحت اختیار درآورده شوند تا راه حل دقیقی بدست آید. بنابراین پرداختن به مسائل پایداری، تخمین و تحلیل حساسیت در حل مسائل هدایت حرارتی معکوس ضروری است. روش‌های مختلفی ایجاد …

تعداد صفحات: ۱۱ صفحه پی‌دی‌اف انگلیسی + فایل ورد ترجمه فارسی

سال انتشار:  ۲۰۱۱

پاسخ دهید