دانلود مقاله کاربرد سیستم امپدانس دوگانه و ولت‌سنجی چرخه‌ای برای مطالعه‌ی جذب سطحی فولرول‌ها (C60(OH)n) بر روی الکترود طلای با جذب پپتاید زیستی

دسته بندی: -

قیمت: 16000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

16000 تومان – خرید

چکیده

جذب سطحی فولرول‌ها (C60(OH)n) بر روی الکترود طلای با جذب سطحی گلوتاتیون با استفاده از سیستم امپدانس دوگانه، یعنی امپدانس الکتروشیمیایی کریستال کوارتز و طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و ولت‌سنجی بررسی شد. دوره‌های زمانی پارامترهای پیزوالکتریکی برای منعکس کردن تغییرات خواص فیزیکی فصل مشترکی مانند جرم، دانسیته-ویسکوزیته و ثابت الکتریکی در حین جذب سطحی پپتاید و فولرول‌ها بر روی الکترود استفاده شدند. امپدانس الکتروشیمیایی بر اساس شبکه‌ی الکتریکی معادل ساده نیز به طور همزمان اطلاعات الکتروشیمیایی مربوط به فصل مشترک مانند ظرفیت لایه دوگانه و مقاومت انتقال بار را اندازه‌گیری نموده و در دسترس قرار داد. مشاهده شد که پاسخ‌های امپدانس دوگانه با شکل گلوتاتیون تغییر کرد. همچنین نشان داده شد که منحنی‌های بسامد ایجاد شده در اثر جذب گلوتاتیون اکسید شده (GSSG) و کاهش یافته (GSH) را می‌توان به صورت معادلات سینتیکی مختلف نشان داد. ثابت‌های نرخ انتقال بار ناهمگن فریسیانید/فروسیانید قبل و بعد از جذب پپتاید و فولرول‌ها با استفاده از روش‌های ولت‌سنجی چرخه‌ای (CV) و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) تعیین شد. نتایج نشان داد که روش پیشنهادی، پتانسیل استفاده در مطالعات فصل مشترکی مواد زیستی را دارد چون این روش‌های ترکیبی مزیت‌های فراهم آوردن اطلاعات بلادرنگ پیزوالکتریک چند بعدی و امپدانس الکتروشیمیایی را دارند.

مقدمه

جذب فیزیکی مواد زیستی (مانند پروتئین) یک فرآیند مهم در زیست‌شناسی است چون این فرآیند در بسیاری از فرآیندهای زیستی و مخصوصاً در زمینه‌ی زیست سازگاری رخ می‌دهد [۲، ۱]. اندرکنش بین مواد زیستی و محیط زیست نقش کلیدی در تعیین زیست سازگاری مواد بر عهده داشته است. تحقیقات قبلی مشخص کردند که این واکنش‌های فصل مشترکی مربوط به خواص سطحی مواد زیستی هستند خواصی چون آب دوستی سطحی [۳]، ترکیب شیمیایی سطحی [۴]، مقدار آب جذب شده [۵] و غیره. بنابراین مهم است که خواص سطحی مواد زیستی برای افزایش زیست سازگاری …

تعداد صفحات: ۱۰ صفحه پی‌دی‌اف انگلیسی + فایل ورد ترجمه فارسی

سال انتشار:  ۲۰۰۱

پاسخ دهید