دانلود پروژه پوشش‌دهی به روش آبکاری الکتریکی

دانلود پروژه پوشش‌دهی به روش آبکاری الکتریکی

دسته بندی: - -

قیمت: 50000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

50000 تومان – خرید

پوشش‌دهي به روش آبکاري الکتريکي
۱-۱- تاريخچه
۱-۲- اجزاي سلول آبکاري
۱-۳- اصول پوشش دهي به روش آبکاري الکتريکي
۱-۴- روشهاي پوشش‌دهي آبکاري الکتريکي
۱-۵- جريان پالسي و معکوس
۱-۶- آبکاري الکتريکي با جريان پالسي
۱-۶-۱٫ انواع موج
۱-۶-۲٫ پارامترهاي آبکاري پالسي
۱-۶-۳٫ منبع‌هاي جريان پالس
۱-۶-۴٫ معرفي جريانهاي پريودي
۱-۶-۵ آبکاري با جريانهاي پريودي
۱-۶-۶ محدوديتهاي جريانهاي پريودي
۱-۶-۷ اثر جريان پريودي بر روي توزيع دانسيته جريان
۱-۶-۸ تأثير جريان پريودي بر روي سرعت رسوب‌دهي
۱-۶-۹ اثر جريان پريودي روي خصوصيات رسوب ايجاد شده
۱-۶-۱۰ مزاياي به کارگيري جريان پريودي در آبکاري
آبکاري آلياژي
۲-۱- مقايسه منحني‌هاي پتانسيل-دانسيته جريان اضافي که بصورت جداگانه و همزمان آبکاري مي‌شوند.
۲-۱-۱- روش‌هاي مختلف نزديک نمودن پتانسيل دو فلز
۲-۱-۲- استفاده از مواد کمپلکس کننده
۲-۱-۳- با استفاده از جريان حد
۲-۱-۴- استفاده از پتانسيل اضافي غيرمساوي
۲-۱-۵- استفاده از مواد افزودني
۲-۲- انواع سيستمهاي آبکاري آلياژي
۲-۲-۱- ترسيب منظم
۲-۲-۲- ترسيب نامنظم
۲-۲-۳- ترسيب تعادلي
۲-۲-۴- ترسيب آنامولوس
۲-۲-۵- ترسيب القايي
۲-۳- عوامل مؤثر بر آبکاري آلياژي
۲-۳-۱- تأثير شدت جريان
۲-۳-۲- تأثير همزدن (agitation)
۲-۳-۳- تأثير pH
۲-۳-۴- تأثير دما
بررسي ساختار پوشش هاي کبالت ايجاد شده به روش آبکاري الکتريکي
۳-۲- مقدمه
۳-۲- مقايسه نانو ساختار و پلي کريستال هاي کبالت
۳-۲-۱٫ مقايسه رفتار و خواص نانو ساختارهاي کبالت و نيکل
آبکاري آلياژي کبالت- فسفر
آبکاري آلياژي کبالت- نيکل
۵-۱- بررسي تاثير زمان بر آبکاري آلياژي کبالت- نيکل
۵-۲- بررسي ناثير مقادير ساخارين و چگالي جريان
آبکاري آلياژي کبالت- نيکل- موليبدن
آبکاري آلياژي روي- کبالت
۷-۱ حمامهاي آبکاري پوشش روي-کبالت
۷-۱-۱ حمامهاي اسيدي
۷-۱-۲ حمام‌هاي قليايي
۷-۲ مکانيزم ترسيب پوشش روي-کبالت
۷-۳ اثر متغيرهاي آبکاري بر روي فرآيند ايجاد پوشش روي-کبالت
۷-۳-۱ چگالي جريان
۷-۳-۲ اثر نسبت يون‌هاي روي و کبالت در حمام
۷-۳-۳ اثر دما
۷-۳-۴ اثر تغييرات pH
۷-۳-۵ اثر هم زدن محلول
۷-۴ ساختار پوشش آلياژي روي-کبالت
۷-۵ مقاومت خوردگي پوشش روي-کبالت
نتيجه‌گيري
منابع

۱-۱- تاريخچه

پوشش دهي به روش آبکاري الکتريکي تاريخچه‌اي بس طولاني دارد. يافته‌هاي شگفت انگيزي که هنگام کاوش‌هاي باستان شناسي سال ۱۳۱۵ شمسي در خيوت ربوعيه در نزديکي تيسفون، پايتخت اشکانيان بدست آمده است، اين تصور را القاء مي‌کند که اشکانيان …

تعداد صفحات: ۱۳۶ صفحه فایل ورد

پاسخ دهید