دانلود پروژه نانوکامپوزیت‌های سرامیکی بالک

دانلود پروژه نانوکامپوزیت‌های سرامیکی بالک

دسته بندی: -

قیمت: 9000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

9000 تومان – خرید

نانوکامپوزیت‌های    Si3N4—SiC

 مشاهده شده است که Si3N4 خود تقویت شده استحکام و مقاومت به خوردگی عالی در دمای اتاق دارد ولی مقاومت آن به خزش دمای بالا ضعیف است. دلیل این مشکل لغزش مرزدانه‌ای در دماهای بالا (بالای ۱۰۰۰ درجه‌ی سانتیگراد) به دلیل نرم شدن فازهای شیشه‌ای موجود در مرزدانه‌ها می‌باشد. نانوکامپوزیت‌های Si3N4-SiC حاوی SiC پخش شده در یک زمینه‌ی Si3N4 در مقیاس مزو (حدود  ۱μm) می‌باشد. این کامپوزیت‌ها استحکام استثنایی و مقاومت به خزش بهتری دارند. هرمان و همکاران (۱۹۹۸) گزارش دادند که افزودن SiC نانو به عنوان یک فاز ثانویه در یک زمینه‌ی Si3N4 از لغزش مرزدانه‌ای توسط سد کردن مسیر نفوذ آسان جلوگیری می‌کند. حضور ذرات فاز ثانویه‌ی SiC در کنار ریزترک‌های ایجاد شده در اثر تنش، ریزساختار را در برابر شکست قوی می‌کند. طبق تحقیق پان و همکاران (۱۹۹۶) ریزساختارهای این نانوکامپوزیت‌ها شامل دانه‌های Si3N4 با ضخامت مرزدانه‌ی حدود   ۵۰ nm و ذرات پخش شده‌ی SiC با اندازه‌ی ۲۰۰-۳۰۰ nm می‌باشد. فیلم‌های آمورف با ضخامت‌های چند نانومتر در هر دوی مرزدانه‌های Si3N4  و در مرزدانه‌های بین Si3N4 و SiC تشکیل می‌شوند. به نسبت زمینه، ذرات SiC وارد شده یک جهت‌گیری خاص یا یک جهت‌گیری اتفاقی دارند. ذرات SiC فاز ثانویه نیز در داخل دانه‌های Si3N4  یا در یک زمینه‌ی Si3N4  وجود دارند که مرزدانه ندارند (شکل ۳٫۲). سطوح ذرات بسته به عدم تطابق شبکه در امتداد فصل مشترک، با یک فاز آمورف پوشیده می‌مانند.

نانوکامپوزیت‌های Si3N4-SiC عمدتاً توسط پرس گرم تهیه می‌شوند. Si3N4 با پودرهای سیلیسیوم و کربن مخلوط شده است تا تشکیل درجای SiC توسط کاهش کربوحرارتی سیلیس انجام گیرد که در سطح نیترید سیلیسیم توسط اکسیداسیون تشکیل می‌شود. افزودنی‌های زینترینگ مانند Al2O3،  Y2O3و غیره در تشکیل چنین نانوکامپوزیت‌هایی استفاده می‌شوند. طبیعت و میزان افزودنی‌های زینترینگ چگالش، ریزساختار و خواص در دمای اتاق این سرامیک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با کمک زینترهای پایه اکسید نادر خاکی، سختی، چقرمگی شکست، استحکام خمشی، سایش و مقاومت به خزش این کامپوزیت‌ها با کاهش شعاع کاتیون …

تعداد صفحات: ۱۰ صفحه فایل ورد + ۱۴ صفحه فایل پی‌دی‌اف زبان اصلی

پاسخ دهید