دانلود مقاله مشخصات الکتروشیمیایی و شبیه‌سازی محاسباتی دینامیک جریان خوردگی تشدید شده توسط جریان فولاد X65 در یک آب میدان نفتی اشباع شده از CO2

دسته بندی: - -

قیمت: 14000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

14000 تومان – خرید

چکیده

خوردگی تشدید شده توسط جریان (FAC) یک خط لوله‌ی فولاد X65 در یک آب اشباع از CO2 توسط اندازه‌گیری‌های الکتروشیمیایی و شبیه‌سازی محاسباتی دینامیکی جریان  (CFD)بر روی میکروالکترودهای نصب شده بر روی یک سیستم جت تصادمی بررسی شده است. مورفولوژی سطح الکترودها بعد از تست خوردگی توسط میکروسکوپ روبشی الکترونی بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که نقش جریان هیدرودینامیکی در  خوردگی تشدید شده توسط جریان فولاد به اثر آن بر روی پوسته‌ی خوردگی کربناتی تشکیل شده بر روی سطح الکترود بستگی دارد. یک سرعت جریان و تنش برشی افزایشی پوسته را نازک کرده، تخریب نموده و حتی کاملاً آن را می‌کَند و خوردگی فولاد را افزایش می‌دهد.. یک برخورد اریب و مایل جریان عموماً افزایش نرخ خوردگی فولاد را نتیجه می‌دهد. اثر زاویه‌ی برخورد بر روی خوردگی فولاد به توزیع میدان جریان سیال و تنش برشی بر روی سطح الکترود نسبت داده شده است. در برخورد عمود یک سرعت جریان و تنش برشی کم و بنابراین یک نرخ انتقال جرم کم در منطقه‌ی مرکزی ایجاد خواهد شد. در نتیجه یک پوسته‌ی خوردگی فشرده می‌تواند بر روی سطح الکترود برای حفاظت فولاد از خوردگی تشکیل شود. بیشترین نرخ خوردگی بر روی میکروالکترودهایی مشاهده می‌شود که در مجاورت مرکز هستند و بیشترین سرعت جریان و تنش برشی را دارند. در زاویه‌ی برخورد مایل، سرعت جریان سیال و تنش برشی و نرخ خوردگی میکروالکترودها در مکان‌های دور از نازل نسبت به نزدیکی نازل بیشتر است. فعالیت خوردگی الکترود فولادی که در مرکز نگهدارنده‌ی نمونه قرار دارد عموماً با کاهش زاویه‌ی برخورد افزایش می‌یابد که این کاهش زاویه‌ی برخورد ناشی از افزایش اثر برش بر روی پوسته‌ی خوردگی می‌باشد.

مقدمه

تصدیق شده است که خوردگی CO2 موجب شکست خط لوله‌ها و اجزای سازه‌ای تولید نفت شده است و نتیجه‌ی آن ضرر اقتصادی و سوانح فاجعه باری مانند آلودگی‌های محیطی و منابع آبی خواهد بود. خوردگی CO2 پیچیده است همراه با …

تعداد صفحات: ۹ صفحه پی‌دی‌اف انگلیسی + فایل ورد ترجمه فارسی

سال انتشار:  ۲۰۱۰

پاسخ دهید