دانلود مقاله مشاهدات درجای دگرگونی‌های فازی در حین انجماد و سرمایش جوش‌های فولاد زنگ‌نزن آستنیتی با استفاده از پراش اشعه‌ی ایکس زمان-ثابت

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

9000 تومان – خرید

مقدمه

ریزساختار بسیاری از فولادهای زنگ‌نزن سری AISI 300 شامل ترکیبی از فاز آستنیت γ و فریت δ می‌باشد [۱-۴]. آستنیت که پارامغناطیس است یک ساختار کریستالی مکعب با وجوه مرکزدار (fcc) دارد و فاز غالب این آلیاژهاست. باقیمانده‌ی ترکیب فریت است که فرومغناطیس است و ساختار کریستالی مکعب مرکزدار (bcc) دارد. اثرات ترکیب آلیاژ و نرخ انجماد جوش بر روی ریزساختار آلیاژهای فولاد زنگ‌نزن آستنیتی به طور وسيعي مطالعه شده‌اند چون فریت پسماند در ریزساختار می‌تواند اثرات مفید و مضری بر روی یکپارچگی جوش داشته باشد [۵-۱۲].

اثر ترکیب بر روی فازهای موجود در جوش‌های قوسی توسط شافلر بیش از ۵۰ سال پیش مطالعه شد [۱] که یک دیاگرام برای پیش‌بینی مقدار فریت در جوش‌های فولاد زنگ‌نزن بدست آورد. این دیاگرام تجربی چندین بار اصلاح شده است تا دقت آن افزایش یابد [۲-۴]. بعلاوه نرخ انجماد جوش، ریزساختار و جزء نسبی آستنیت و فریت در جوش‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد [۱۳-۱۷]. مطالعات نرخ انجماد مانند این تحقیق در افزایش درک اثراتی که فرآیندهای جوشکاری مختلف بر روی ریزساختار ناحیه‌ی مذاب جوش حاصله دارند مهم هستند چون  بر روی انجماد و دگرگونی‌های حالت جامد تأثیر می‌گذارند.

در اين تحقيق مشاهدات مستقیم فازهای فریت و آستنیت و دینامیک دگرگونی‌های آن‌ها توسط تشعش سینکروترون شدید در جا در حین جوشکاری قوسی فولاد زنگ‌نزن AISI 304 با استفاده از پراش اشعه‌ی ایکس زمان-ثابت انجام شد. پراش اشعه‌ی ایکس سینکروترون درجا در یک حالت فضایی جدید استفاده شده است تا دگرگونی‌های فازی در تیتانیوم خالص تجاری [۱۸-۲۱] بررسی شود و اکنون به صورت یک حالت زمان-ثابت اصلاح شده است تا تحول ریزساختاری در جوش‌های فولاد زنگ‌نزن مطالعه شود. اهداف این آزمایشات دوگانه بود: ابتدا تأیید تجربی این مطلب که کدام یک از فازهای فریت δ و آستنیت γ اول از جوش منجمد می‌شوند و هدف دوم دنبال کردن دینامیک دگرگونی فازي γ→δ در حین سرمایش در …

تعداد صفحات: ۷ صفحه پی‌دی‌اف انگلیسی + فایل ورد ترجمه فارسی

سال انتشار:  ۲۰۰۰

 

پاسخ دهید