دانلود مقاله فرآیندهای خزش در سرامیک‌­های نیترید سیلیسیم

دسته بندی: - -

قیمت: 17000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

17000 تومان – خرید

پیشرفت‌های جدید در درک ما از تغییر شکل خزشی سرامیک‌های نیترید سیلیسیم مورد بررسی قرار گرفته و با دو مدل مختلف خزش مقایسه شده‌اند. مدل‌های سنتی اقتباس شده از منابع انتشار یافته در مورد فلزات بر اساس این فرض هستند که خزش عمدتاً در اثر نفوذ اتم‌ها درون دانه‌ها یا در مرزدانه‌ها رخ می‌دهد. مدل حفره‌سازی خزش به طور خاص برای توضیح خزش در موادی ایجاد شد که دانه‌های محکم با یک فاز ثانویه‌ی متحرک در مرزدانه‌ها داشتند، موادی که ساختارهایی مشابه با نیترید سیلیسیم داشتند. اثرات متعارف مانند عدم تقارن خزش و محدوده‌ی وسیعی از نماهای تنش در گریدهای تجاری اولیه‌ی نیترید سیلیسیم را می‌توان با چارچوب مدل‌های حفره‌سازی به طور کامل درک کرد. تحقیق مورد بحث شامل تعیین انواع خطرناک حفرات خزشی در نیترید سیلیسیم، سیر تحول حفرات با کرنش‌های کششی و تحلیل مکانیزم‌های ممکن موجود در تشکیل حفره است. این آنالیز بر روی مدل خزشی حفره‌سازی لوک و وایدرهورن تکیه داشته و فرض کرده است که خزش از طریق ترکیب خزش مرزدانه، جریان ویسکوز و رسوب محلولی فاز ثانویه‌ی کریستالی رخ می‌دهد که منجر به توزیع دوباره‌ی این فاز در بین محل اتصال چند دانه‌ی جامد می‌گردد. افزایش مقاومت خزش در نسل آخر مواد نیترید سیلیسیم به محدود کردن حفره‌سازی و حرکت به طرف مکانیزم‌های خزش غیر حفره‌سازی مربوط می‌شود. تفاوت بین مکانیزم‌های حافظ حجم در کشش و فشار به وجود نیروهای محرکه‌ی مختلف برای خزش بستگی دارد: تنش‌های کششی/فشاری موضعی و یا تنش‌های انبساطی. اعتقاد بر این است که افزایش ویسکوزیته‌ی فیلم‌های شیشه‌ای پسماند در مرزدانه‌ها یک روش مؤثر برای محدود کردن حفره‌سازی و افزایش مقاومت به خزش می‌باشد. افزودن Lu3+ و N3- به شیشه‌های اکسی نیترید بالک، همچنین در فیلم‌های مرزدانه‌ای، ویسکوزیته‌ی آن‌ها را افزایش می‌دهد. بنابراین محدود کردن حفره‌سازی و مقاومت به خزش بالاتر نیترید سیلیسیم حاوی Lu را می‌توان با اثر مرکب Lu3+ و N3- در شیشه‌ی …

تعداد صفحات: ۹ صفحه پی‌دی‌اف انگلیسی + فایل ورد ترجمه فارسی

سال انتشار:  ۲۰۰۹

پاسخ دهید