دانلود مقاله غلظت بحرانی هیدروژن برای تاول هیدروژنی در فولاد زنگ‌نزن AISI 430

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

7000 تومان – خرید

چکیده

اثرات کار سرد بر روی نفوذپذیری هیدروژن، غلظت هیدروژن و دانسیته‌ی تله‌های هیدروژن در فولاد زنگ‌نزن AISI 430 مورد بررسی قرار گرفت. غلظت هیدروژن و دانسیته‌ی تله‌ها با افزایش کار سرد افزایش یافت ولی نفوذ کاهش یافت. افزایش چگالی تله‌ها که در نتیجه‌ی کار سرد رخ می‌دهد مسئول کاهش نفوذ هیدروژن و افزایش غلظت هیدروژن می‌باشد. دانسیته‌ی تله‌ها از  برای نمونه‌ی کار سرد شده تا  برای نمونه‌ی آنیل شده متغیر بود. فولاد کار سرد شده به دلیل غلظت بیشتر هیدروژن و دانسیته‌ی تله به تاول هیدروژنی حساس‌تر بود، ولی برای نمونه‌ی آنیل شده هیچ تاولی مشاهده نشد.

مقدمه

تاول هیدروژنی در خطوط انتقال گاز ترش گزارش شده است. پاناگوپولوس و همکاران ترک خوردن و تاول زدن برنج آلفا را در اثر بارگیری کاتدی هیدروژن را مشاهده کردند. سولوویوف و همکاران تشکیل تاول‌های هیدروژنی و رشد آن‌ها را در نیکل پیش کاشت شده توسط هلیم را یافتند. توسیعه‌ی تاول‌های هیدروژنی در حین بارگیری فولاد با استحکام متوسط نیز گزارش شده است. یک تحقیق دیگر نشان داد که آلومینیوم هم زمانی که در محیط هیدروژنی قرای می‌گیرد مستعد به تاول هیدروژنی است. رازینی و همکاران تاول‌زنی فولاد زنگ‌نزن AISI 304 در اثر بارگیری کاتدی هیدروژن را مشاهده کردند. تاول‌ها و ترک‌های داخلی در نتیجه‌ی ترکیب دوباره‌ی هیدروژن اتمی جذب شده توسط ماده و تبدیل آن‌ها به مولکول‌های هیدروژن در محل عیوب بوجود می‌آیند. در نتیجه‌ی تولید هیدروژن مولکولی، فشار زیاد در این عیوب ایجاد شده که منجر به ترک خوردن می‌شود.

گزارش شده است که کار سرد نفوذ هیدروژن را کاهش و غلظت هیدروژن در فولاد را افزایش می‌دهد. افزایش نابجایی‌ها که در نتیجه‌ی کار سرد اتفاق می‌افتد مسئول کاهش نفوذ است. چگالی نابجایی‌ها در فولاد متناسب با درجه‌ی کار سرد است. نابجایی‌ها مکان اصلی برای تله‌ی هیدروژن هستند. استعداد تردی هیدروژنی برای فولاد کار سرد شده بالاتر است. تعیین ضرایب نفوذ و توزیع غلظت هیدروژن در یک غشاء فلزی به طور وسیعی با کمک روش نشت هیدروژن حساس‌تری انجام شده است؛ این روش …

تعداد صفحات: ۵ صفحه پی‌دی‌اف انگلیسی + فایل ورد ترجمه فارسی

سال انتشار:  ۲۰۰۳

پاسخ دهید