دانلود مقاله شروع ترک بین دندریتی قبل از تست‌های رشد ترک SCC در آب داغ برای آلیاژهای جوشکاری پایه نیکل

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

9000 تومان – خرید

چکیده

بارگذاری سیکلی تحت شرایط معمولی به عنوان روشی برای ایجاد ترک‌های اولیه بین دندریتی (ID) یکنواخت در جهت ضخامت نمونه‌های فشار کششی (CT) که از جنس آلیاژهای جوشکاری پایه نیکل بودند قبل از تست‌های رشد ترک خوردگی تنشی در محیط آب جوش رآکتور (BWR) بررسی شد. تست‌های بارگذاری سیکلی در حالت مثلثی در فاکتور حداکثر شدت تنش Kmaxبرابر MPa  ۱۵ تا ۳۰، فرکانس ۰۱/۰ تا ۰۰۰۱/۰ هرتز و نسبت تنش (R=Kmin/Kmax) 8/0 و ۹/۰ انجام شد. نمونه‌های فلز جوش ۱ TCT با جوشکاری قوس فلزی (SMAW) و جوشکاری قوسی با گاز تنگستن (GTAW) استفاده شدند. ترک‌های یکنواخت در ۹۰% ضخامت نمونه‌ها وارد فلز جوش SMAW شد که در R=0.9 و f=0.01 هرتز تست شدند. ترک‌های در حدود ۷۰% ضخامت نمونه در جوشکاری GTAW ایجاد شدند که در Kmaxبرابر MPa  ۲۰، R=0.9 و f=0.01 Hz تست شدند. شرایط ایجاد ترک بین دندریتی به صورت مورفولوژی ترک و ریزساختار مورد بحث قرار می‌گیرند. ایجاد ترک در جوشکاری SMAW نسبت به فلز جوش GTAW آسان‌تر بود. مورفولوژی ترک نمونه به  بستگی داشت. ترک‌های بین دندریتی زمانیکه  کوچک‌تر بود آسان‌تر تولید می‌شدند.

مقدمه

آلیاژهای پایه نیکل به طور وسیعی در قطعات فشاری مرزی محفظه‌های تحت فشار رآکتورهای آب جوش (BWRs) و نیز رآکتورهای آب فشرده (PWRs) مورد استفاده قرار می‌گیرند که شامل انتهای نازل ایمنی و میله کنترل (CRD) اتصالات برآمده لوله هستند. اخیراً اتفاقات ترک خوردگی تنشی (SCC) فلزات جوش پایه نیکل در چند کشور گزارش شده است [۲-۱]. نرخ رشد ترک خوردگی تنشی یک پارامتر مهم برای بررسی یکپارچگی قطعات فشار مرزی می‌باشد. بنابراین تحقیقات زیادی بر روی نرخ رشد برای فلزات جوش پایه نیکل و نیز دیگر آلیاژها مثل آلیاژ ۶۰۰ [۳] انجام شده است.

ترک خوردگی تنشی آلیاژ جوش پایه نیکل در جهت مرز دندریتی منتشر می‌شود. بنابراین شروع غیریکنواخت و انتشار ترک خوردگی تنشی در تست‌های …

تعداد صفحات: ۱۰ صفحه پی‌دی‌اف انگلیسی + فایل ورد ترجمه فارسی

سال انتشار:  ۲۰۰۳

پاسخ دهید