دانلود پروژه سنسورهای دمایی سرامیکی

دانلود پروژه سنسورهای دمایی سرامیکی

دسته بندی: -

قیمت: 8000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

8000 تومان – خرید

تقسيم‌بندي سنسورهاي سراميكي دمايي

بر طبق مقدار حساسيت فيزيكي به دما سنسورهاي سراميكي به سه دسته تقسيم‌بندي مي‌شوند:

  • سنسورهاي دمايي مقاومتي
  • سنسورهاي دمايي خازني
  • سنسورهاي دمايي القايي

در سنسورهاي دمايي مقاومتي، مقاومت براساس قانون مشخصي به دما وابسته است.  درسنسورهاي دمايي خازني، دما وابسته به ثابت دي الكتريك (عايق) مثلاً  ظرفيت خازن دارد. سنسورهاي دمايي القايي به مانند نوع خازني، مغناطيسي هستند. بنابراين تغيير و تبديل ثابت مغناطيس تحت واريانس دمايي در اين نوع استفاده مي‌شود. سنسورهاي مقاومتي متنوع‌ترين و پركاربدترين نوع سنسورها دمايي بحساب مي‌آيند.

مطابق با عملكرد و وابسته بودن مقاومت به دما، سنسورهاي  مقاومتي شامل موارد ذيل هستند:

  • NTC- ترميستورها
  • PTC- ترميستورها
  • CRT- ترميستورها

NTC- ترميستورها، ‌سنسورهايي با ضريب مقاومت الكتريكي دمايي منفي هستند اين در حالي است كه PTC- ترميستورها، ‌سنسورهايي با ضريب مقاومت الكتريكي دمايي مثبت هستند. CRT- ترميستورها بعنوان سنسورهايي براي دماهاي بحراني شناخته‌اند. شكل-۵-۱ وابستگي مقاومت به دما براي سه نوع سنسور نشان داده شده است. سنسورهاي دمايي خازني مي‌تواند داراي هم ضريب‌هاي ظرفيت خازني دمايي مثبت و منفي باشند.

۵-۲- NTC- ترميستورها

NTC- ترميستورها اساساً از نيمه‌هادي‌هاي ناخالص تهيه مي‌شوند. در مورد سنسورهاي دمايي، نيمه هادي‌ها يا الكتروليت‌هاي جامد با يون‌هاي اكسيژني  معمولاً استفاده مي‌شود.

۵-۲-۱- پارامترها و مشخصه NTC- ترميستورها

در داده‌هاي عملكردي اين سنسورها تعدادي پارامترها و مشخصه‌ها وجود دارد. برخي از اينها در موازات يكديگر و برخي از آن‌ها مشتركند.

۵-۲-۱-۱- سنسورهاي مقاومتي (RT)

مقاومت سنسور در يك دماي ثابت مشخص است.  براي ترميستورهاي عمل‌كننده در دماي اتاق، مرجع مقاومت در oC20 يا oC25 در نظر گرفته مي‌شود كه گاهي اوقات به آن ” مقاومت سرد” گفته مي‌شود. مقادير مقاومت در كيلواهم داده مي‌شود.

۵-۲-۱-۲- مشخصات دمايي NTC- ترميستور

پايه و اساس مشخصه سنسور، تعيين‌كننده زمينه كاربردي آن است. بطور كلي، وابسته بودن مقاومت به دما با رابطه زير بيان مي‌شود:

۵-۱                                                                                                                                               R=Aexp(B/T)

 A مقدار ثابت، T دما بر حسب …

تعداد صفحات: ۷ صفحه فایل ورد

پاسخ دهید