دانلود مقاله سنتز فیلم‌های نازک و ذرات نانوکریستال فوتوکاتالیست TiO2 با استفاده از روش سل-ژل اصلاح شده با روکنشگرهای غیریونی

دسته بندی: - -

قیمت: 13000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

13000 تومان – خرید

چکيده

یک روش سل-ژل ساده برای آماده‌سازی فیلم‌های نازک و ذرات نانوکریستال فوتوکاتالیست TiO2 در ۵۰۰°C ایجاد شده است. سنتز شامل یک روش شیمیایی جدید بود که از مولکول‌های روکنشگر غیریونی به عنوان یک عامل جهت دهنده‌ی حفره در امتداد روش سل-ژل پایه اسید استیک بدون افزودن مستقیم مولکول‌های آب استفاده می‌کند. این تحقیق اثر نوع روکنشگر و غلظت را بر روی همگنی، مورفولوژی، جذب نور، جذب رنگ و اضمحلال و آب‌دوستی فیلم‌های TiO2 بعلاوه خواص ساختاری ذرات TiO2 متناظر را مورد بررسی قرار داده است. این روش منجر به سنتز ماده‌ی TiO2 شبه متخلخل با خواص ساختاری و کاتالیستی پیشرفته شامل مساحت سطحی بالا، حجم تخلخل زیاد، قابلیت کنترل اندازه‌ی تخلخل، اندازه بلور کوچک، بلورینگی پیشرفته و فاز بلوری آناتیس شد. فیلم‌های نازک TiO2 تهیه شده ابر آب دوست بوده و ساختار شبه متخلخل پایدار کروی از دو سو پیوسته با شبکه‌ی بسیار به هم پیوسته داشت. فیلم‌های TiO2 بسیار متخلخل آماده شده با روکنشگر سوربیتان مونولیت پلی‌اتیلن گلیکول نسبت به فیلم‌های TiO2 کنترل غیرمتخلخل تهیه شده بدون روکنشگر فعالیت فتوکاتالیستی چهار برابر بیشتر برای رنگ‌زدایی رنگ آبی متیلن دارند. روش سل-ژل اصلاح شده با قالب‌های روکنشگر در آماده‌سازی فیلم‌های نازک نانوساختار TiO2 با فعالیت فتوکاتالیستی بالا و ساختار متخلخل مطلوب مفید است.

مقدمه

سنتز ماده‌ی نانوبلوری TiO2 آناتیس با مساحت سطحی بالا استفاده‌ی وسیع خود در اصلاح محیط زیست مانند تخریب فتوکاتالیستی ترکیبات آلی سمی و غیر فعال کردن میکروارگانیسم‌ها در آب و هوا را تسریع بخشیده است [۱-۷]. علاوه بر فعالیت فتوکاتالیستی ذاتی TiO2 که مستقیماً مرتبط با خواص بلوری آن است، خواص ساختاری کاتالیست TiO2 متخلخل مانند مساحت سطحی، تخلخل و اندازه‌ی تخلخل و توزیع نیز اهمیت دارند و این به خاطر نقش بالقوه‌شان در افزایش جذب نور کاتالیست TiO2 و دسترسی واکنشگرها به مکان‌های کاتالیستی …

تعداد صفحات: ۸ صفحه پی‌دی‌اف انگلیسی + فایل ورد ترجمه فارسی

سال انتشار:  ۲۰۰۶

پاسخ دهید