دانلود مقاله سنتر الکتروشیمیایی جفتی مشتقات جدید سولفون‌های آلی

دسته بندی: - -

قیمت: 8000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

8000 تومان – خرید

چکیده

اکسیداسیون الکتروشیمیایی «۴-آمینوکتکول (۲) تولید شده به روش کاتدی»، در حضور ۴-تولوئن سولفینیک اسید (۴a ) و اسید بنزن سولفونیک (۴b) به عنوان هسته دوست با استفاده از ولت سنجی چرخه‌ای و کولن سنجی پتانسیل کنترل شده مورد مطالعه قرار گرفته است. این نتایج نشان می دهد که O-بنزوکینون از مشارکت ۴-آمینوکتکول (۲) در واکنش افزایشی مایکل با ۴a یا ۴b مشتق شده است تا مشتقات جدید سولفان های آلی متشابه (۵a و ۵b) را تشکیل دهد. در این تحقیق ما یک مکانیزم برای فرایند الکترود پیشنهاد داده‌ایم.   یک ماده میانی اکسایش-کاهش  برای اکسیداسیون آندی ۴-آمینوکاتکول (۲) به       o-کینون ۳ متشابه  استفاده شده است. فرایند الکتروشیمیایی غیرمستقیم شامل چند مرحله است که عبارتند از: (a) کاهش کاتدی ۴-نیتروکاتکول (۱) به ۴-آمینوکاتکول (۲)، (b) اکسیداسیون شیمیایی ۴-آمینوکاتکول (۲) به ۴-آمینوکینون (۳) با  بدست آمده. (c) واکنش شیمیایی ۴-آمینوکینون (۳) با ۴-تولوئن سولفینیک اسید (۴a ) یا اسید بنزن سولفونیک (۴b) و (d) بازسازی آندی . سنتز الکتروشیمیایی جفتی مشتقات سولفان‌های آلی (۵a و ۵b) با فرآیند تک محفظه‌ای در الکترود میله‌ای کربنی به عنوان الکترود کاری و الکترود پلاتینی به عنوان الکترود شمارشگر در یک سلول تقسیم نشده بطور موفقیت آمیزی انجام شده است.

مقدمه

استراتژی سنتز الکتروشیمیایی جفتی برای تولید مواد شیمیایی آلی، که در آن واکنش‌ها در آند و کاتد به طور همزمان در تشکیل محصول نهایی شرکت می‌کنند (s)، می‌تواند منجر به کاهش ۵۰% مصرف انرژی در مقایسه با سنتزهای الکتروآلی مرسوم شود [۱]. می‌دانیم که تعداد الکترون‌های اضافه شده در کاتد (برای کاهش) باید به طور همزمان در کاتد (برای اکسیداسیون) برداشته شوند. متاسفانه در بیشتر فرآیندها محصول در یکی از شرکت کننده‌ها نامطلوب است.

در اینجا ما یک سنتز جفتی الکتروشیمیایی مشتقات سولفان‌های آلی را توصیف می‌کنیم. در این تحقیق، اکسیداسیون الکتروشیمیایی «۴-آمینوکاتکول (۲) تولید شده به روش کاتدی» (از کاهش ۴-نیتروکاتکول (۱)) در حضور اسید ۴-تولوئن سولفونیک (۴a) (pKa=1.99 [3]) و اسید بنزن سولفونیک (۴b) (pKa=1.84 [3]) به عنوان هسته دوست، در محلول‌های آبی با استفاده از …

تعداد صفحات: ۶ صفحه پی‌دی‌اف انگلیسی + فایل ورد ترجمه فارسی

سال انتشار:  ۲۰۰۸

پاسخ دهید