دانلود مقاله روش جدید افزودن بذر برای آماده‌سازی مولایت

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

8000 تومان – خرید

چکيده

پودر بذرهای مولایت ترکیب شده به روش مکانیکی و پودر ماده‌ی خام اغلب ترکیب همگنی ایجاد نمی‌کنند. با این وجود می‌توان با اختلاط محلولی، یک ترکیب با توزیع مناسب بدست آورد. یک روش جدید افزودن بذرهای مولایت پیشنهاد شد و اثر آن بر روی ویژگی‌های زینترینگ مولایت در این مقاله مورد ارزیابی قرار گرفت. یک محلول آبی برای AlNH4(SO4)2·۱۲H2O و یک ژل پیش‌ماده‌ی مولایت با هم ترکیب شدند تا یک محلول همگن ایجاد نمایند. پس از خشک کردن و کلسینه کردن در ۱۲۰۰ درجه‌ی سانتیگراد، پودرهای دوفازی آلومینا (۹۳٫۵ wt.% α-Al2O3 و بذرهای مولایت با توزیع مناسب با درصد وزنی ۶٫۵%) بدست آمد. پودرهای مخلوط پیش‌ماده‌ی مولایت با ترکیب پودرهای آلومینای دوفازی و یک محلول سیلیکا آماده شدند. دمای مولایته شدن اولیه و دمای مولایته شدن نهایی برای پودرهای مخلوط پیش‌ماده‌ی مولایت به ترتیب برابر ۱۲۵۰ و ۱۴۵۰ درجه‌ی سانتیگراد بودند. یک نمونه با تراکم کامل را می‌توان با پرس گرم در ۱۳۰۰ درجه‌ی سانتیگراد به مدت ۰٫۵ ساعت و ۸ مگاپاسکال و در ادامه با زینتر کردن در ۱۴۵۰ درجه‌ی سانتیگراد به مدت ۰٫۵ ساعت بدست آورد.

 مقدمه

سرامیک‌های مولایت متراکم با دانه‌های ریز خصوصیات چگالی کم،d (≈۳٫۱۷ g cm−۳) هدایت حرارتی کم k (≈۲Wm−۱K−۱) انبساط حرارتی کم α۲۰ °C/200 °C(≈۴۰ × ۱۰−۷K−۱) ثابت دی‌الکتریک پایین ε (≈۶٫۵ در  ۱ MHz) و خواص عالی در دمای بالا (استحکام بیش از ۴۰۰ مگاپاسکال در ۱۲۰۰ درجه‌ی سانتیگراد و نرخ خزش پایین) دارند [۱-۳]. این ویژگی‌ها، مولایت را به یک نامزد نویدبخش و مهم برای کامپوزیت‌های پایه سرامیکی برای استفاده در مواد با ساختار پیشرفته‌ی موتورهای هوایی (قطعات عایق حرارتی و دیرگدازهای خاص) تبدیل کرده‌اند. در سال‌های اخیر علاقه‌ی شدیدی به کامپوزیت‌های مولایت و پایه مولایت بوجود آمده است [۴]. ووتال [۵] نمونه‌های پایه مولایت تقویت شده با فیبرهای SiC و کربن را توسط فیلترکردن تک مرحله‌ای دوغاب الیاف فیبر با یک محلول کلوئیدی مطابق یا یک ترکیب …

تعداد صفحات: ۵ صفحه پی‌دی‌اف انگلیسی + فایل ورد ترجمه فارسی

سال انتشار:  ۲۰۰۵

پاسخ دهید