دانلود مقاله رفتار خزشي دو سراميک نیترید سیلیسیم زينتر شده

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

چکيده

خواص مکانيکي دماي بالا براي دو ماده‌ی سراميکي پايه نیترید سیلیسیم زینتر شده با ريزساختار متفاوت  با نام‌های N7202 و N3208 ارائه شده اند. رفتار مکانيکي بوسيله آزمون خزش در حالت فشاری تحت دماهاي ۱۴۵۰ و ۱۷۰۰ درجه سانتيگراد در گاز آرگون مورد بررسي قرار گرفت. نتايج بر حسب معادله‌ی خزش آنالیز شدند که مقادیر n=0.6 ± ۰٫۱ و Q=470 ± ۲۰ kj/mol  را برای N7202 و n=0.6 ± ۰٫۱ و      Q=530 ± ۱۰ kj/mol را برای N3208 نتیجه داد. مشاهدات ريزساختاری یک مکانيزم تغييرشکل ميکروسکوپي با یک سری از پارامترهاي خزشي بدست آمده به صورت تجربي را بدست می‌دهد.

مقدمه

سراميک‌هاي نیترید سیلیسیم به سبب رفتار مکانيکي و خواص دمايي عالي (استحکام، مقاومت خزشي و ضريب انبساط حرارتي و غيره) کاربردهای فناوری فراواني دارند: از ظروف واکنش‌هاي شيميايي تا مبدل حرارتي و توربين گازي يا اجزاي موتورها. در اين مقاله به مطالعه و بررسي خواص مکانيکي اين مواد در دماهاي بالا پرداخته مي‌شود.

مطالعات اختصاص يافته به اين موضوع، مشخص مي‌نمايد که مورفولوژي دانه نیترید سیلیسیم β بطور جزئي مسئول مقاومت‌هاي خزشي بالای این مواد است. همچنين اثبات شده است که فازهاي شيشه‌اي ثانويه که در مدت زينترينگ بوجو آمده‌اند، تاثير بسزايي در رفتار خزشي سراميک‌هاي پايه نیترید سیلیسیم دارند. نهايتاً سراميک‌هاي نیترید سیلیسیم قادرند رفتار سوپر پلاستيک با انعطاف‌پذیری بالا در حد چندصد درصد از خود نشان بدهند.

به اختصار، خواص خزشي بر حسب مکانيزم‌هاي تغيير شکل مختلف توضیح داده شده است: جریان ویسکوز، لغزش مرزدانه، رسوب-محلولی و غيره همچنین مدل‌هایی ساخته شده است که برای توضیح برخی خواص ویژه‌ی سرامیک‌های نیترید سیلیسیم جهت‌دهی شده‌اند. عیناً چن و هوانگ یک مدل برای توان تنش وقتي n<1 است ایجاد کردند. این تحقیق یک بررسی ابتدایی خزش فشاری دمای بالای دو سرامیک نیترید سیلیسیم زینتر شده را ارائه می‌دهد.

روش انجام آزمايش

دو ماده پايه نیترید سیلیسیم بوسيله Bayer AG ساخته شد. ماده علامت‌گذاري …

تعداد صفحات: ۵ صفحه پی‌دی‌اف انگلیسی + فایل ورد ترجمه فارسی

سال انتشار:  ۲۰۰۲

پاسخ دهید