دانلود پروژه خواص مکانیکی سرامیک‌ها

دانلود پروژه خواص مکانیکی سرامیک‌ها

دسته بندی: -

قیمت: 35000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

35000 تومان – خرید

فهرست

۱ تنش و کرنش
۱-۱- مقدمه
۱-۲- علامت‌گذاری تانسور تنش
۱-۳- تنش در سیستم مختصات چرخشی
۱-۴- تنش اصلی
۱-۴-۱- تنش‌های اصلی در سه بعد
۱-۵- نامتغیرهای تنش
۱-۶- انحراف تنش
۱-۷- کرنش
۱-۸- تنش حقیقی و کرنش حقیقی
۱-۸-۱- کرنش حقیقی
۱-۸-۲- کرنش حقیقی
مسائل
۲ انواع رفتار مکانیکی
۲-۱- مقدمه
۲-۲- الاستیسیته و شکست ترد
۲-۳- تغییر شکل دائمی
۳ الاستیسیته
۳-۱- مقدمه
۳-۲- الاستیسیته‌ی اجسام همسانگرد
۳-۳- علامت‌گذاری کاهیده برای تنش‌ها، کرنش‌ها و ثوابت الاستیک
۳-۴- اثر تقارن بر روی ثوابت الاستیک
۳-۵- وابستگی جهت مدول الاستیک در تک کریستال‌ها و کامپوزیت‌ها
۳-۶- مقادیر مدول پلی کریستالی بر حسب ثوابت تک کریستال
۳-۷- تغییرات ثوابت الاستیک با پارامتر شبکه
۳-۸- تغییرات ثوابت الاستیک با دما
۳-۹- خواص الاستیک سرامیک‌های متخلخل
۳-۱۰- انرژی الاستیک ذخیره شده
مسائل
۴ استحکام جامدات بدون عیب
۴-۱- مقدمه
۴-۲- استحکام نظری در کشش
۴-۳- استحکام نظری در برش
مسائل

مقدمه

بررسی کمّی رفتار مکانیکی سرامیک‌ها (یا هر جامد دیگری) نیازمند توصیف ریاضی تنش و کرنش می‌باشد. هر کدام از این کمیت‌ها یک تانسور درجه دوم هستند. بررسی کامل سه بعدی تنش و کرنش ارائه خواهد شد ولی مرسوم است که با یک بررسی دو بعدی ساده کار را شروع کرد و انواع رفتارهای مکانیکی بر حسب آن بحث شود. این روش اجازه‌ی توضیح ایده‌های کیفی درباره‌ی رفتار مکانیکی سرامیک‌ها را می‌دهد بدون اینکه این ایده‌ها را با پیچیدگی‌های یک بررسی سه بعدی گنگ کند. طرحی که در اینجا برای معرفی تنش و کرنش دنبال می‌شود به صورت یک تصویر ساده از تغییر شکل یک میله است.

یک میله‌ی مستطیلی با طول L، ارتفاع h و عرض w با نیروی F را در نظر بگیرید که نیرو موازی با طول بر روی دو انتهای میله وارد می‌شود [همانطور که در شکل a(1-1) نشان داده شده است] (بارگذاری تک محوری). (این نیرو توسط یک بردار مشخص شده است، با این حال به صورت یکنواخت بر روی سطح اعمال شده توزیع می‌شود.) این میله تحت تأثیر نیروها تغییر شکل خواهد داد. این میله به اندازه‌ی  در جهت …

تعداد صفحات: ۶۳ صفحه فایل ورد + ۸۰ صفحه فایل پی‌دی‌اف زبان اصلی

پاسخ دهید